Hyppää sisältöön

Yhä useampi suomalaissotilas harjoittelee kesällä kansainvälisten kumppaneiden kanssa

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 8.6.2022 9.54
Tiedote

Puolustusvoimilla on edessä aktiivinen kesä harjoitustoiminnan osalta, kun harjoituksia avataan aiempaa laajemmin kansainvälisille osallistujille. Vuositasolla kansainvälinen koulutus- ja harjoitustoiminta palautuu koronaa edeltävälle tasolle.

Puolustusvoimien tämän vuoden kansainvälistä koulutus- ja harjoitussuunnitelmaa täydennettiin toukokuussa kahdenkymmenellä uudella tai muuttuneella harjoituksella tai harjoituskehyksellä. 

Kesän harjoituskausi on perinteisesti ollut rauhallinen varusmiesten saapumiserien vaihtumisen vuoksi. Harjoitussuunnitelman täydennysten myötä muun muassa valmiusyksiköiden harjoituksissa huomioidaan aiempaa laajemmin kansainvälisen yhteensopivuuden testaaminen ja kehittäminen. Pääosa täydentävästä harjoitustoiminnasta toteutetaan Ruotsin, Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian kanssa. Tätä täydentää Saksa, Ranskan, Norjan sekä Nato- ja JEF-kehyksessä tehtävä koulutus- ja harjoitustoiminta.

- Kansainvälistä harjoitusyhteistyötä on tiivistetty koko alkuvuoden ajan. Uusia harjoituksia on avattu kumppaneille ja suunnittelu etenee kaikissa puolustushaaroissa. Kiinnostus harjoitusyhteistyöhön Puolustusvoimien kanssa on osoittanut, että meillä on jo nyt hyvät suhteet keskeisiin kumppaneihimme, toteaa koulutuspäällikkö eversti Kari Pietiläinen Pääesikunnasta. 

Harjoitustoimintaa koko Suomen alueella

Maavoimat järjestää kesän aikana useampia viikkoja kestäviä harjoitus- ja koulutuskokonaisuuksia Etelä-, Lounais- ja Pohjois-Suomen alueilla, joissa joukot ampuvat ja kouluttautuvat yhdessä. Harjoituksien tavoitteena on Maavoimien joukkojen yhteistoimintakyvyn ja toimintatapojen kehittäminen kansainvälisten joukkojen kanssa. 

Merivoimat on järjestänyt toukokuusta lähtien useita harjoituksia, joissa harjoitellaan muun muassa meriliikenteen suojaamista, tilannekuvan muodostamista ja jakamista sekä rannikon taistelutehtäviä ja tulenkäyttöä. Harjoitustoiminta jatkuu kesän ajan aktiivisena.

Ilmavoimat järjestää kesällä Suomessa useita kansainvälisiä koulutustapahtumia, jotka osaltaan kehittävät Suomen kansallista puolustusta ja osoittavat kumppanien tukea Suomelle. Yksi painopiste on Ison-Britannian kuninkaallisten ilmavoimien kanssa tehtävä JEF-yhteistyö, jonka tavoitteena on kehittää maiden ilmavoimien yhteistoimintakykyä. Lisäksi Ilmavoimat jatkaa Cross Border Training -yhteistyötä pohjoisessa sekä lentää yhteistoimintakierroksia Itämeren alueella Ruotsin ilmavoimien ja Baltian maiden ilmavalvonnasta vastaavien NATO:n lento-osastojen kanssa.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos vastaa ulkomaisten joukkojen osallistumiseen liittyvästä isäntämaatuesta Suomen alueella. Isäntämaatukeen kuuluu muun muassa maahan kutsutun joukon tukitarpeiden selvittäminen, kuljetusten suunnittelu, joukkojen ja materiaalin vastaanotto, maassaolon aikainen tuki, maasta poistumisen järjestelyt sekä jälkitoimenpiteet. 

Puolustusvoimat tiedottaa tarkemmin koulutus- ja harjoitustapahtumista lähempänä niiden ajankohtia tai niiden kuluessa.  

Puolustusministeriön tiedote täydentävästä koulutus- ja harjoitustoiminnasta. 

´