Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Gardesjägarregementet övar i Kvarn i Sverige

Gardesjägarregementet 2.5.2018 14.28
Pressmeddelande

Stridsövningen Kvarn 18 i bebyggt område höjer prestationsförmågan hos stadsjägarna som utbildas i att försvara huvudstadsregionen och Nyland.

Övningen Kvarn 18 som leds av Gardesjägarregementet anordnas i Kvarn i Sverige den 13–19 maj 2018. I övningen deltar totalt cirka 300 beväringar och anställda från Finland, och ungefär en trupp soldater från Sverige.

Övningen i den utmärkta och orkestrerade utbildningsmiljön i bebyggt område i Kvarn skapar förutsättningar för realistiska strider i bebyggt område och gör det möjligt att på riktigt pröva stadsjägarnas prestationsförmåga och ge respons åt beväringarna. Dessutom utvecklar övningen inrättandet av trupper och internationella övningar.

Övningen leds av befälhavare för Nylands jägarbataljon, överstelöjtnant Niko Hölttä. Övningen Kvarn 18 är en del av Markstridskrafternas internationella övningsprogram 2018 samt en del av Finlands och Sveriges bilaterala samarbete (FISE). Samarbetet har intensifierats under de senaste åren och Gardesjägarregementet har övat årligen i Kvarn sedan 2016.

Övningen kan ses på nätet:
facebook.com/KaartinJR
twitter.com/KaartinJR @KaartinJR
#kvarn18 #kaartjr #fise #maavoimat