Hoppa till innehåll

Bild Försvarsmakten, Ville Heiskanen

Internationella övningar

Försvarsmakten deltar årligen i 60–70 internationella övningar och utbildningsevenemang.

Största delen av övningarna sker tillsammans med EU, Nato eller de övriga nordiska länderna. Antalet övningar ökar, och i synnerhet samarbetet med Sverige intensifieras.

I internationella övningar deltar i huvudsak de trupper som planeras för militära krishanteringsoperationer. Alla försvarsgrenar deltar i övningarna. Internationella övningar kan utnyttjas i planeringen av det egna försvaret genom att de praktiska erfarenheterna från övningarna tillämpas i finländska förhållanden.

´