Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Internationell övning i vinterförhållanden i norra Finland

Uttis jägarregemente
14.2.2020 8.31
Pressmeddelande

Uttis jägarregemente arrangerar den internationella vinterövningen, Northern Griffin 20, i norra Finland fr.o.m. 24 februari. Övningsverksamheten omfattar hela Lappland.

Övningen Northern Griffin 20 arrangeras i norra Finland under tiden 24.2 - 22.3. Det är frågan om en krävande övning i vinterförhållanden, som ger soldaterna utbildning i och erfarenhet av bl.a. spanings- och stridsuppgifter samt upprätthållande av funktionsförmågan i de krävande förhållandena i norra Finland. Övningsavdelningarna rör sig i terrängen på skidor, till fots, med snöfordon och helikoptrar. Trupperna använder också övningsammunition och inkvarteringen sker i terrängen.

I övningen deltar NH90-helikoptrar och MD500-helikoptrar från Finland samt UH60-helikoptrar från Sverige. Helikoptrarnas flygmanskap övar särskilt vinter- och fjällflygningar och utvecklar förmågan att samverka med marktrupperna. Flygningar utförs under alla tider på dygnet.

I övningen Northern Griffin 20 deltar avlönad personal, beväringar och reservister  från Försvarsmakten samt internationella samarbetspartner från Sverige, Norge, Polen, Litauen, Nederländerna och Storbritannien, totalt ca 740 personer. Dessutom sänder Frankrike och Förenta staterna observatörer till övningen. De internationella truppernas andel uppgår till ca 170 personer.

Northern Griffin har godkänts som en del av Försvarsmaktens internationella utbildnings- och övningsverksamhet under 2020. Övningen utvecklar systematiskt beredskapen och prestationsförmågan samt förbättrar förmågan att samverka med internationella partner.