Bli en del av vår kunniga personal

Kom och jobba hos oss - vi har arbete med mening!

Av försvarsmaktens cirka 12 000 anställda är drygt 4 000 civila. De är bland annat sakkunniga inom

  • informationsteknologi
  • teknik
  • ekonomi- och personalförvaltning
  • hälsovård och  
  • kommunikation.

Civila uppgifter förutsätter inte militärtjänstgöring, utan grundmurat kunnande och rätt attityd. Läs våra rekryterares bästa tips om hur du kan bli en del av vår kunniga personal.

Arbetsplatsannonser

Du hittar våra arbetsplatsannonser på webbplatsen valtiolle.fi, där du också kan göra din egen sökvakt. Följ också aktivt med våra kanaler i sociala medier (LinkedIn och Facebook). Där meddelar vi förutom om intressanta arbetsuppgifter även om rekryteringar, där du får träffa våra rekryterare personligen. 

Vi berättar så mycket som möjligt om arbetsuppgifterna redan i arbetsplatsannonsen. Vi berättar också vilket slags kunnande vi förväntar oss av dig. Låt dig inte avskräckas av våra tidvis långa listor över förväntningar - vi värdesätter även förmåga och vilja att lära sig nya saker. Om det är något du funderar över kan du alltid ringa och be om ytterligare information.

Arbetsansökan

Skriv gärna din arbetsansökan via det elektroniska rekryteringssystemet (https://valtiolle.fi). På så sätt får vi alla uppgifter vi behöver om dig med tanke på rekryteringen. Plocka ut de uppgifter ur din arbetshistoria som du har nytta av just med tanke på den uppgift du söker, och beskriv så noggrant som möjligt vad de innebär. Det räcker alltså inte bara med en uppgiftsbenämning.

Berätta vad du kan och vad du vill lära dig ännu i framtiden, och jämför detta med de urvalskriterier som nämns i arbetsplatsannonsen. Kom ihåg att det är tillåtet att skryta med sig själv! Berätta i din ansökan varför du vill jobba hos oss. Din ansökan är en möjlighet för dig att skilja dig från mängden och visa din motivation för uppgiften.

Då du fyller i ansökan noggrant en gång kan du vid behov utnyttja den som underlag för en ny ansökan. Skräddarsy ändå alltid din ansökan enligt den uppgift du söker, exempelvis med avseende på ditt kunnande.

Vi som rekryterar vid Försvarsmaktens servicecenter läser din arbetsansökan och föreslår de mest lämpade sökandena för varje uppgift. Även om vi i första hand koncentrerar oss på ditt kunnande uppskattar vi också en ansökan som lyfter fram din person.

Arbetsintervju

Den rekryterande enheten kallar dig till arbetsintervju, om du utgående från din ansökan placerar dig bland de bästa sökandena till uppgiften. Intervjun är det viktigaste skedet i rekryteringen, och därför bör du förbereda dig väl för den.

Syftet med intervjun är att båda parterna får information. Ställ alltså preciserande frågor och var aktiv! 

Avslutningsvis

Efter arbetsintervjuerna kallas de bästa sökandena till lämplighetsbedömning. Bedömningen görs alltid av försvarsmaktens egen personal, som utbildats för uppgiften. Efter det återstår bara säkerhetsutredning och utnämning av den person som visat sig vara lämpligast för uppgiften. Utnämningen skiljer sig från praxisen inom den privata sektorn på så sätt att inget arbetsavtal ingås. De centrala anställningsvillkoren och förmånerna framgår redan av arbetsplatsannonsen. 

Vi meddelar alltid alla sökande om valet till uppgiften. Även om vi eftersträvar minsta möjliga fördröjning sker rekryteringen inom försvarsmakten med alla dess skeden inte på en eller två dagar.

Ge inte upp även om det inte nappade denna gång. Vi lediganslår hela tiden nya uppgifter, och många av våra anställda har fått arbete hos oss också efter en tidsbunden anställning.