Hoppa till innehåll

Befordringar på Självständighetsdagen 2017

Huvudstaben
Utgivningsdatum 6.12.2017 0.00
Pressmeddelande

Republikens president har på Självständighetsdagen den 6 december 2017 befordrat brigadgeneral Markku Myllykangas till generalmajor, brigadgeneral Timo Kakkola till generalmajor, överste Antti Lehtisalo till brigadgeneral, överste Janne Jaakkola till brigadgeneral och överste Tuomo Repo till brigadgeneral.

Till överste befordrades överstelöjtnanterna Tero Ylitalo från Huvudstaben, Jukka Seppä från Försvarshögskolan, Rainer Kuosmanen från Gardesjägarregementet, Mika Holma från Björneborgs brigad, Jaro Kesänen från Uttis jägarregemente samt Tommi Heikkala från Flygstaben. Till kommodor befordrades kommendörerna Heikki Lamminen från Staben för Försvarsmaktens logistikverk, Janne Huusko och Simo Laine från Marinstaben samt Janne Muurinen från Kustflottan.

Dessutom har Republikens president befordrat sammanlagt 712 reservofficerare och specialofficerare. Till överstelöjtnant tre, till major 35, till kommendörkapten en, till medicinalmajor två, till ingenjörmajor en, till kapten 115, till kaptenlöjtnant 8, till medicinalkapten tre, till teknikerkapten en, till ingenjörkapten en, till premiärlöjtnant 186, till premiärlöjtnant i marinen 14, till medicinalpremiärlöjtnant en, till ingenjörpremiärlöjtnant en, till löjtnant 310, till löjtnant i marinen 27 och medicinallöjtnant tre personer.

 

 

Riksomfattande

Befordringar i generalitetet

Befordringar inom försvarsförvaltningen

Reservofficerare

Förlänande av tjänstegrad och befordran i reserven för underofficerare i försvarsmaktens tjänst

Regionalbyrårer och truppförband (endast på finska)

Aluetoimistojen päälliköiden ylentämät henkilöt reservissä

Joukko-osastojen komentajien antamat aliupseerien palvelusarvot ja ylennykset reservissä

Joukko-osastojen palkatun siviilihenkilöstön aliupseeri- ja miehistöylennykset reservissä