Hyppää sisältöön

Ylennykset itsenäisyyspäivänä 2017

Pääesikunta
Julkaisuajankohta 6.12.2017 0.00
Tiedote

Tasavallan presidentti on itsenäisyyspäivänä 6.12.2017 ylentänyt prikaatikenraali Markku Myllykankaan kenraalimajuriksi, prikaatikenraali Timo Kakkolan kenraalimajuriksi, eversti Antti Lehtisalon prikaatikenraaliksi, eversti Janne Jaakkolan prikaatikenraaliksi ja eversti Tuomo Revon prikaatikenraaliksi.

Everstiksi on ylennetty everstiluutnantit Tero Ylitalo Pääesikunnasta, Jukka Seppä Maanpuolustuskorkeakoulusta, Rainer Kuosmanen Kaartin jääkärirykmentistä, Mika Holma Porin prikaatista, Jaro Kesänen Utin jääkärirykmentistä sekä Tommi Heikkala Ilmavoimien esikunnasta. Kommodoriksi on ylennetty komentajat Heikki Lamminen Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnasta, Janne Huusko ja Simo Laine Merivoimien esikunnasta sekä Janne Muurinen Rannikkolaivastosta.

Lisäksi Tasavallan presidentti on ylentänyt yhteensä 712 reservin upseeria ja erikoisupseeria. Everstiluutnantiksi kolme, majuriksi 35, komentajakapteeniksi yksi, lääkintämajuriksi kaksi, insinöörimajuriksi yksi, kapteeniksi 115, kapteeniluutnantiksi 8, lääkintäkapteeniksi kolme, teknikkokapteeniksi yksi, insinöörikapteeniksi yksi, yliluutnantiksi 186, merivoimien yliluutnantiksi 14, lääkintäyliluutnantiksi yksi, insinööriyliluutnantiksi yksi, luutnantiksi 310, merivoimien luutnantiksi 27 ja lääkintäluutnantiksi kolme henkilöä.

 

Valtakunnalliset

Ylennyksiä kenraalikunnassa

Ylennykset puolustushallinnossa

Reservin upseerien ylennykset

Puolustusvoimien palveluksessa olevien aliupseerien palvelusarvon antamiset ja ylennykset ylimpiin reservin aliupseerin arvoihin

Aluetoimistot ja joukko-osastot (ei käännetä ruotsiksi)

Aluetoimistojen päälliköiden ylentämät henkilöt reservissä

Joukko-osastojen komentajien antamat aliupseerien palvelusarvot ja ylennykset reservissä

Joukko-osastojen palkatun siviilihenkilöstön aliupseeri- ja miehistöylennykset reservissä

Eversti

Tero Ylitalo

Jukka Seppä

Rainer Kuosmanen

Mika Holma

Jaro Kesänen

Tommi Heikkala

Kommodori

Heikki Lamminen

Janne Huusko

Simo Laine

Janne Muurinen

´