Hoppa till innehåll

USA gör inspektionsbesök i Finland

Huvudstaben
Utgivningsdatum 22.11.2016 12.00
Pressmeddelande

USA gör ett inspektionsbesök i Finland 22–25.11.2016 i enlighet med Wiendokumentet 2011 om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder.

Området som inspekteras innefattar Jägarbrigaden, Lapplands flygflottilj och övningsområdet i Rovajärvi. Arméns MVH16 övning pågår som bäst i övningsområdet.

USAs inspektionsgrupp består av fyra personer och leds av major Michael Comstock. Finlands förbindelseofficersgrupp består av tre personer och leds av major Pasi Veikkolainen.

Syftet med utvärderingsbesöket är att verifiera att sådana militära funktioner som enligt Wiendokumentet borde ha meddelats i förväg inte pågår i utvärderingsområdet.

´