Hoppa till innehåll

Viktig coronainformation för beväringar som inleder tjänsten 4.1.2021

Försvarsmakten
18.12.2020 13.56
Pressmeddelande

Coronavirussituationen i Finland och runt om i världen är nu allvarlig. Försvarsmakten har en 14 dagar lång själv-karantänperiod för dem som kommer till Finland från utlandet.

Försvarsmakten har en 14 dagar lång själv-karantänperiod för dem som kommer till Finland från utlandet. Försvarsmaktens coronavirusrestriktioner och säkerhetsmarginal är strängare än på civila sidan, eftersom spridningen av smittsamma sjukdomar i garnisonsförhållanden är snabbare och för att personalens funktionsförmåga måste upprätthållas under alla omständigheter. 

Coronavirussituationen i Finland och runt om i världen är nu allvarlig. Försvarsmakten vill se till att alla kan utföra en säker militärtjänst. Du kan bara inleda tjänstgöringen om du är frisk. Om du är sjuk eller blivit utsatt för coronaviruset och inte kan inleda tjänstgöringen inom utsatt tid, skaffa då ett läkarintyg senast den 4 januari 2021 och kontakta regionalbyrån.      

Utlandsresor rekommenderas inte före tjänstgöringen. En rekommendation om att genomföra en själv-karantän på 14 dagar i Finland har skickats till som anländer för tjänstgöring från utlandet.   
Om du kommer till Finland från utlandet efter den 21 december 2020 kan du inte anlända till en truppförbandet under karantänperioden, utan du måste kontakta regionalbyrån eller ditt eget truppförband.  

Truppförbanden har skickat ett rekrytbrev med mer detaljerade anvisningar om åtgärderna i samband med coronavirussituationen och tjänstgöringens start samt kontaktuppgifter till truppförbanden och regionalbyråerna. Regionalbyråerna har varit i kontakt med värnpliktiga som bor utomlands.