Hoppa till innehåll

Ryssland avlägger ett utvärderingsbesök vid Lapplands flygflottilj

Huvudstaben
Utgivningsdatum 14.11.2016 10.00
Pressmeddelande

Ryssland avlägger den 15.11.2016 ett utvärderingsbesök vid Lapplands flygflottilj. Utvärderingsbesökets syfte är att öka förtroende och säkerhet i enlighet med Wien-dokumentet 2011.

Den ryska utvärderingsdelegationen består av tre personer och leds av överstelöjtnant Sergei Dovgal. Den finländska gruppen med förbindelseofficerare leds av major Toni Ovaskainen från Flygstaben. Som värd för utvärderingsbesöket fungerar kommendören för Lapplands flygflottilj, överste Mikko Kauppala.

Finland har i enlighet med enligt Wien-dokumentet 2011 varje år sammanställt en militär informationsutbytesrapport. Målsättningen med utvärderingsbesöket är att konstatera att de uppgifter som Finland i rapporten angett för Lapplands flygflottiljs del stämmer överens med den information som presenteras för utvärderingsdelegationen.

´