Hoppa till innehåll

Ryssland leder multinationell inspektion i Finland

Huvudstaben
Utgivningsdatum 30.5.2017 8.30
Pressmeddelande

Ryssland leder en multinationell inspektion i Finland i enlighet med OSSE:s Wiendokument 2011 för ökad tillit och säkerhet den 29 maj till den 1 juni 2017.

Till inspektionsgruppen hör tre ryska officerare och en vitrysk officer. Inspektionsgruppens medlemmar har diplomatstatus. Inspektionsgruppen leds av överste Sergei Logatchev. Den finländska sambandsofficergruppen leds av överste Sami-Antti Takamaa från Karelska brigaden. Deltagande länder är Ryssland och Vitryssland.

På de områden som beordrats inspektion finns följande truppförband: Jägarbrigaden och Lapplands flygflottilj samt arméns övning ARMT NORTH17 samt den av flygvapnet ledda övningen ACE17 i norra Finland.

Målsättningen för inspektionen är att kunna konstatera att det på de områden som beordrats inspektion inte pågår sådan militär aktivitet som enlig Wienfördraget bör ha rapporterats om på förhand. Inspektionsverksamheten är en del den normala vapenövervakningsverksamheten. Motsvarande inspektioner sker i Finland ett par gånger årligen och Finland genomför motsvarande inspektioner i andra medlemsländer.

´