Hoppa till innehåll

Beväringsutbildningen fortsätter anpassat för sommarkontingenten

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 29.5.2020 10.04
Pressmeddelande

Med talrika anpassningsåtgärder tryggar vi beredskapen och handlingsförmågan, målsättningarna för beväringarnas kunnande samt att vi ombesörjer beväringarnas hälsa. Målsättningarna med arrangemangen är att såväl hemförlovningen som inledandet av tjänstgöringen samt att utbildningen kan förverkligas på ett tryggt sätt.

Varken hemförlovningsdagen eller dagen för inledandet av tjänstgöringen kommer att förändras. Beväringarna stadda att hemförlovas övergår till reserven 18.6.2020 och den nya kontingenten inleder tjänstgöringen 6.7.2020.

Hemförlovningsarrangemangen

Den rådande rotationsmodellen ska enligt planerna bibehållas fram till hemförlovningsdagen och hemförlovningsfesterna kommer att anordnas för alla oavsett undantagsläget. Hemförlovningsarrangemangen planeras vid truppförbanden och det kan förekomma truppförbandsvisa skillnader.

Fastän truppens övningsmängd för de beväringar som nu hemförlovas på grund av coronaepidemin och anpassningsåtgärderna blivit mindre än planerat, har utbildningen för de enskilda krigarnas personliga förmåga samt de grundenhetsvisa kunnandet genomförts planenligt.  En tillräcklig mängd stridsdugliga trupper övergår nu till reserven.

Inledandet av tjänsten för kontingent 2/20

Dagen för tjänstgöringens inledande för kontingent 2/20 är för alla måndag 6.7.2020. Rekrytperiodens första vecka innebär tjänstgöring för alla, varefter man övergår till truppförbandsvisa fritids- och utbildningsrotationer. Beväringarna som inleder tjänstgöringen jämte grundenheternas utbildarpersonal kommer i huvudsak att delas in i tre huvudavdelningar (A+B+C) genast i samband med att tjänstgöringen inleds.

Den traditionella besöksdagen för beväringens familj och närstående kommer med stor sannolikhet att inte kunna anordnas. Rekryterna kommer emellertid att kunna hålla kontakten med sina nära och kära via nätet, telefon och post.

Vi uppföljer kontinuerligt coronavirusläget samt dess utveckling och vi är beredda på att vid behov snabb ändra på arrangemangen. Det här kan betyda de arrangemang som tagits i bruk på grund av coronaepidemin kan uppluckras eller skärpas eller att vi återgår till det normala.  För Försvarsmakten är hälsan en grundläggande faktor och endast friska soldater kan medverka i utbildningen och ge Försvarsmakten den beredskap som förutsetts.