Hyppää sisältöön

Varusmieskoulutus jatkuu sovelletusti kesän saapumiserällä

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 29.5.2020 10.04
Tiedote

Moninaisilla sopeuttamistoimilla turvaamme valmiuden ja toimeenpanokyvyn, varusmiesten osaamistavoitteiden saavuttamisen sekä huolehdimme varusmiesten terveydestä. Järjestelyiden tavoitteena on, että kotiuttaminen, palveluksen alkaminen ja koulutus voidaan toteuttaa turvallisesti.

Kotiuttamispäivään tai palveluksen aloittamispäivään ei tule muutosta. Kotiutuvat varusmiehet siirtyvät reserviin 18.6.2020 ja uusi saapumiserä aloittaa palveluksensa 6.7.2020. 

Kotiuttamisjärjestelyt

Käytössä oleva rotaatiomalli pyritään säilyttämään kotiuttamispäivään asti ja kotiuttamisjuhlat järjestämään kaikille poikkeusjärjestelyistä huolimatta. Kotiuttamisjärjestelyt suunnitellaan joukko-osastoissa, joten koulutus- ja vapaajaksojen rytmityksessä ilmenee joukko-osastokohtaisia eroa.

Vaikka joukkona harjoittelu on kotiutuvilla varusmiehillä jäänyt suunniteltua vähemmälle koronaepidemiasta ja sopeuttamistoimista johtuen, on yksittäisten taistelijoiden henkilökohtaisten ja perusyksikkökohtaisten taitojen koulutus saatu toteutettua suunnitelmien mukaisesti. Reserviin siirtyy riittävä määrä taistelukykyisiä joukkoja.

Saapumiserän 2/20 palveluksen alkaminen

Saapumiserän 2/20 palveluksen aloituspäivä on kaikilla maanantai 6.7.2020. Alokasjakson ensimmäinen viikko tulee olemaan kaikille palvelusta, jonka jälkeen siirrytään joukko-osastokohtaisiin vapaa- ja koulutusrotaatioihin. Palveluksen aloittavat varusmiehet sekä perusyksiköiden kouluttava henkilökunta jaetaan pääsääntöisesti kolmeen pääosastoon (A, B, C) heti palveluksen aloittamisen yhteydessä. 

Perinteistä ensimmäisen viikonlopun läheistenpäivää läheisineen ei suurella todennäköisyydellä voida toteuttaa varuskunnissa. Alokkaille mahdollistetaan kuitenkin yhteydenpito läheisiin verkko- ja puhelinyhteyksin sekä postin välityksellä.

Seuraamme jatkuvasti koronavirustilannetta sekä sen kehittymistä ja olemme varautuneet muuttamaan järjestelyitä nopeastikin. Tämä voi tarkoittaa koronaepidemian johdosta käyttöön otettujen järjestelyjen lieventämistä tai kiristämistä tai paluuta normaaliin. Puolustusvoimille terveys on keskeinen tekijä ja vain terve sotilas kykenee osallistumaan koulutukseen ja Puolustusvoimilta edelletyn valmiuden ylläpitoon.