Hoppa till innehåll

Vaktombyte vid kasernerna

Huvudstaben
Utgivningsdatum 17.6.2020 12.00
Pressmeddelande

Torsdagen den 18 juni övergår från Försvarsmakten och gränsbevakningen till reserven omkring 9 000 värnpliktiga och kvinnor som har utfört frivillig militärtjänst. De som hemförlovas har påbörjat sin tjänstgöring antingen i januari 2020 eller juli 2019 och har avtjänat 165 eller 347 dagar.

Antalet kvinnor som övergår till reserven är det högsta någonsin (397). I juni 2019 anslöt sig 383 kvinnor till reserven och 307 kvinnor i december 2019. Det bör noteras att det i allmänhet finns säsongsvariationer mellan sommar- respektive vinterkontingenterna.

Beväringsutbildningen fortsätter anpassad med sommarkontingenten

Omkring 12 000 nya rekryter kommer att påbörja sin tjänst måndagen den 6 juli 2020. Inom armén inleder omkring 9 200 rekryter, resten fördelas mellan Marinens, Flygvapnets och Gränsbevakningens truppförband. Det största antalet rekryter tas emot av arméns stora enheter: Kajanalands brigad, Karelska brigaden och Björneborgs brigad.

Med nya rekryter kommer de första sex veckorna i tjänst att utföras på ett anpassat sätt. Som regel är beväringarna och personal är indelade i tre avdelningar så snart tjänsten har påbörjats. Den första veckan av rekrytperioden kommer att vara en tjänst för alla, varefter vi kommer att gå vidare till truppförbandsspecifika utbildningsrotationer. Det finns skillnader i utbildnings- och permissionsperioderna mellan truppförbanden. I början av tjänsten kan tjänstgörings- och permissionssperioderna variera mellan truppförbanden.

I slutet av mars gick beväringsutbildningen över till ett arrangemang där beväringarna delades in i tre sektioner där varje grupp är i utbildning i fyra veckor varefter följer två veckors ledighet. 
Med anpassade värnpliktsarrangemang kommer Försvarsmakten att säkerställa en säker inledning av tjänsten för rekryterna och att utbildningen kan genomföras planenligt.

Försvarsmakten övervakar ständigt situationen för coronarviruset och bedömer dess inverkan inom Försvarsmakten.

´