Hoppa till innehåll

Nya rekryter till tjänstgöring

Huvudstaben
Utgivningsdatum 29.12.2016 15.30 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 9.00
Pressmeddelande

Måndagen den 2 januari 2017 inleder omkring 12 500 värnpliktiga män och frivilliga kvinnor sin tjänstgöring. Andelen kvinnor är omkring 300.

Inom armén inleder omkring 10 000, i marinen ungefär 1 500 män och kvinnor sin tjänstgöring. Resten fördelas mellan Gränsbevakningens och flygvapnets truppförband. Svenskspråkiga rekryter inleder i allmänhet sin tjänstgöring vid Nylands brigad.

De traditionellt största truppförbanden som tar emot rekryter är Kajanalands brigad och Karelska brigaden jämte. Björneborgs brigad, som alla tre tar emot omkring 2 000 rekryter. Nylands brigad, som ger beväringsutbildning på svenska, tar emot cirka 750 rekryter.

Tre utbildningsperioder

Beväringstjänstgöringen består av utbildningsperioder, med inledande soldatens grundutbildning för att sedan framskrida dynamiskt mot utbildningens huvudmålsättning, krigstida förmåga och uppgifter.

Tjänstgöringen inleds med den åtta veckor långa grundutbildningsperioden. Under de första veckorna får beväringarna lära sig grunderna i att på ett säkert sätt verka som enskild soldat och stridspar. Grundutbildningsperioden är till innehåll och genomförande identisk vid alla utbildningsgrenar. Under grundutbildningsperioden utvärderas också lämplighet för special- och ledarskapsutbildningen och de första konditionstesten genomförs.

I slutet av grundutbildningsperioden görs de slutliga urvalen för manskaps- och underofficersutbildningarna. Samtidigt bestäms också den slutgiltiga tjänstgöringstiden: 165, 255 eller 347 dygn.

Specialutbildningsperiodens utbildning ger beredskap att verka som del i utbildningsgrenens grupp och pluton. Utbildningsnivån utvärderas vid en utbildningsgrenexamen.

Trupputbildningsperioden utbildar beväringarna att verka i sina krigstida uppgifter. Trupputbildningsperioden är utbildningens funktionella och kunskapsmässiga höjdpunkt. De viktigaste strids- och skjutövningarna sker under trupputbildningsperioden.

Den 17 december 2016 överflyttades sammanlagt omkring 8 900 beväringar från Försvarsmakten och Gränsbevakningen till reserven.