Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

Officerare på nya poster

Huvudstaben 11.9.2019 14.32
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat officerare till nya poster från och med den 1 oktober 2019.

Överstelöjtnant Mikko Mäntynen har beordrats till inspektör för luftvärnet vid Arméstaben. Han tjänstgör för närvarande som chef för planeringssektorn på Huvudstabens personalavdelning.

Överstelöjtnant Ari-Pekka Väänänen har beordrats till stabschef för Björneborgs brigad. Han tjänstgör för närvarande som sektorchef för planeringsavdelningen vid Arméstaben.

Överstelöjtnant Janne Hakaniemi har beordrats till stabschef för Pansarbrigaden. Han tjänstgör för närvarande som sektorchef för planeringsavdelningen vid Huvudstaben.

Överstelöjtnant Jussi Ylimartimo har beordrats till stabschef för Lapplands flygflottilj. Han tjänstgör för närvarande som avdelningsstabsofficer på Försvarsministeriet.

Överstelöjtnant Kimmo Sirniö har beordrats till kommendör för Kymmene jägarbataljon vid Karelska brigaden. Han tjänstgör för närvarande som chef för undervisningsgruppen vid Försvarshögskolans institution för krigskonst.

Kommendör Yrjö-Juhana Lehtonen har beordrats till chef för Mellersta Finlands regionalbyrå vid Pansarbrigaden. Han tjänstgör för närvarande i specialuppdrag vid Mellersta Finlands regionalbyrå vid Pansarbrigaden.