Hoppa till innehåll

Trots coronatiden är beväringarnas och reservisternas respons positiv

6.7.2021 10.00
Pressmeddelande

De beväringar som hemförlovades i juni 2021 uppvisade en stark vilja att försvara landet, var nöjda med sin militärtid och sina förmän, samt litade på sina truppers förmåga i strid.

Den slutenkät som görs med beväringarna i varje kontingent berättar för Försvarsmakten hur beväringarna ser på kvaliteten i sin utbildning. Trots de begränsningar och specialarrangemang som rått under coronaepidemin är uppfattningen om utbildningens kvalitet god. De tre slutenkäter som gjorts under epidemitiden uppvisar de högsta medeltalen som uppmäts under hela årtusendet.

I den enkät som de beväringar som skall hemförlovas besvarar bedöms frågorna på en skala från ett till fem. I enkäten med de beväringar som hemförlovades i juni har viljan att försvara landet (4,3), hur nöjda de var med sin militärtid (4,3) och personalen (4,2) hållit på en hög nivå. Förtroendet för truppernas förmåga i strid var på nivån 3,9 och tjänstemotivationen 3,8. Officersaspiranterna fick vitsordet 4,2 och gruppledarna 4,0.

Också reservisternas respons på en hög nivå 

Anpassningsåtgärderna har också begränsat reservistutbildningen. Ändå är reservisterna enligt de svar som samlats in i samband med reservövningarna nöjda med den utbildning de fått. Reservistförfrågningens medeltal har rentav stigit en aning jämfört med de senaste åren. Under åren 2020 och 2021 gavs de högsta vitsorden åt Försvarsmaktens utbildare (4,7). Reservisternas personliga motivation (4,6), vilja att försvara landet (4,6), bedömningen av reservistledarna (4,6) och vi-andan (4,6) var också på en hög nivå.

Reservistenkäten förverkligas för alla reservister som deltar i att de reservövningar och frivilliga övningar som Försvarsmakten leder. Reservistenkäten besvarades år 2020 av nästan 15000 reservister och har under år 2021 tills vidare besvarats av ca 6500 reservister. 

Vi-andan har förstärkts 

Både beväringarnas och reservisternas vi-anda har stärkts under coronatiden, säger Huvudstabens utbildningschefs vikarie, överste Jukka Nurmi. 

  • Utbildningens nivå har hållits på en hög nivå. I ljuset av beväringarnas och reservisternas respons har utbildningens nivå till och med stigit under det här året, säger Nurmi.

Responsenkäterna stöder Försvarsmaktens utvecklingsarbete

Responsförfrågningarna har stor betydelse då utbildningen utvecklas. Enkäterna analyserar alla Försvarsmaktens ledningsnivåer från Huvudstaden till grundenheter. På lång sikt har resultaten haft en stigande trend. Coronasituationen har inte inverkat negativ på resultaten.