Hyppää sisältöön

Korona-ajasta huolimatta varusmiesten ja reserviläisten palaute on ollut hyvää

6.7.2021 10.00
Tiedote

Kesäkuussa 2021 kotiutuneiden varusmiesten maanpuolustustahto, tyytyväisyys armeija-aikaan ja esimiehiin sekä luottamus joukon suorituskykyyn sodassa ovat korkealla tasolla.

Jokaiselta saapumiserältä kerättävät loppukyselyt kertovat Puolustusvoimille varusmiehen näkemyksen koulutuksen laadusta. Korona-aikana käytössä olleista rajoituksista ja erityisjärjestelyistä huolimatta varusmiesten kokemus koulutuksen laadusta on ollut hyvä. Epidemia-ajan kolmen loppukyselyn keskiarvot ovat olleet koko vuosituhannen parhaita.

Kotiutuneiden varusmiesten loppukyselyssä arviot annetaan asteikolla 1-5. Kesäkuussa kotiutuneiden kyselyssä varusmiesten maanpuolustustahto (4,3), sekä tyytyväisyys henkilökuntaan (4,3) sekä armeija-aikaan (4,2) ovat säilyneet korkealla tasolla. Luottamus joukon suorituskykyyn sodassa on tasolla 3,9 ja palvelusmotivaatio tasolla 3,8. Upseerikokelaat saavat arvosanan 4,2 ja ryhmänjohtajat 4,0. 

Myös reserviläisten antama palaute on ollut korkealla tasolla

Sopeuttamistoimet ovat rajoittaneet merkittävästi myös reserviläisten koulutusta. Kuitenkin reservin koulutustapahtumissa kerättyjen vastausten perusteella reserviläiset ovat olleet tyytyväisiä saamaansa koulutukseen. Reserviläiskyselyiden keskiarvoissa on nähtävissä jopa lievää nousua edellisiin vuosiin verrattuna. Vuosien 2020 ja 2021 palautteessa korkeimman arvion saivat Puolustusvoimien kouluttajat (4,7). Reserviläisten henkilökohtainen motivaatio (4,6), maanpuolustustahto (4,6), arvio reserviläisjohtajista (4,6) sekä me- henki (4,6) ylsivät myös korkealle tasolle.

Reserviläiskyselyt toteutetaan kaikissa puolustusvoimien johtamissa reservin kertausharjoituksissa ja vapaaehtoisissa harjoituksissa kaikille reserviläisille. Reserviläiskyselyyn vastasi vuonna 2020 lähes 15000 reserviläistä ja vuoden 2021 aikana siihen on vastannut tähän mennessä noin 6500 reserviläistä.


Yhteishenki on tiivistynyt

Korona-aika on tiivistänyt varusmiesten ja reserviläisten yhteishenkeä, toteaa Pääesikunnan koulutuspäällikön sijainen, eversti Jukka Nurmi. 

  • Koulutuksen laatu on kyetty pitämään koronatilanteessa korkealla tasolla. Itse asiassa varusmiesten ja reserviläisten antaman palautteen mukaan koulutuksen taso on tämän vuoden aikana jopa noussut, sanoo Nurmi.

Palautekyselyt tukevat Puolustusvoimien kehitystyötä

Palautekyselyillä on merkittävä rooli koulutuksen kehittämisessä. Palautekyselyt analysoidaan kaikilla puolustusvoimien johtamistasoilla Pääesikunnasta perusyksikköön. Pitkällä aikavälillä tulokset ovat olleet nousevalla trendillä, eikä koronatilanteella ole ollut tuloksiin näkyvää kielteistä vaikutusta.