Hoppa till innehåll

Tommi Suutarinen Årets militärmusiker

Utgivningsdatum 21.11.2022 19.30
Pressmeddelande

Till Årets militärmusiker 2022 har valts premiärlöjtnant Tommi Suutarinen. Suutarinen är en mångårig militärmusiker som aktivt har arbetat för att utveckla militärmusiken, särskilt för att främja stråkspelarnas tjänstgöring inom militärmusikbranschen.

Suutarinen har arbetat som utvecklare och planerare av de nationella urvalsproven till Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår. Dessutom har Suutarinen skapat och utvecklat tjänstgöringsmöjligheter för stråkspelare. Han har arbetat som arrangör, dirigent och planerare av en stråkensemble. Noterbart var inspelningen "Finnish Mars", som släpptes 2018, som innehåller de mest kända finska marscherna arrangerade för stråkorkester.

Förutom figurmarschen är Försvarsmaktens värnpliktsmusikkårs nationella konsertturnéer en av de mest synliga produkterna som når tusentals människor varje år. Suutarinen har varit turnéns andra konstnärliga ledare och utvecklare från allra första början. 

Tommi Suutarinen har dirigerat flera symfoniorkestrar i det civila livet, uppträtt som musiker och dirigent i olika inspelningar och festivaler. Han har bland annat tilldelats ett guldskiva för detta arbete.

Priset Årets militärmusiker delas ut 21.11.2022 vid Militärmusiken traditionsdagskonsert i Musikhuset. Priset delas ut av chefen för huvudstaben, generallöjtnant Vesa Virtanen.

´