Hoppa till innehåll

Tervehdys 227. Maanpuolustuskurssin avajaisissa

Huvudstaben
Utgivningsdatum 5.11.2018 8.40 | Publicerad på svenska 8.1.2019 kl. 15.13
Pressmeddelande

Tervehdys 227. Maanpuolustuskurssin avajaisissa 5.11.2018 Säätytalo

Herr republikens president,

bästa deltagare i den 227:e riksomfattande försvarskursen,

mina damer och herrar!

Försvarsmaktens jubileumsår håller på att gå mot sitt slut. Vår 100-åriga historia har firats hela året vid ett flertal olika evenemang runt om i Finland.

Temat för vårt jubileumsår, Försvaret angår alla, har förverkligats på ett utmärkt sätt. Försvarsmakten har förevisat sin verksamhet, sin materiel, sina lokaliteter och sina människor vid nästan 150 evenemang samt i garnisonerna och utanför dem. Evenemangen har lockat till sig ett mycket stort antal medborgare, och evenemangens popularitet har överträffat även våra största förväntningar.

Jubileumsutställningen Försvarsmakten 100 år i Helsingfors samlade ungefär 90 000 besökare på Senatstorget strax före försvarets fanfest i juni. Till stridsuppvisningarna som ordnades på fem orter kom likaså över 30 000 åskådare. Till exempel stridsuppvisningen som ordnades i samband med evenemanget Suomi-areena uppskattas ha varit ett av dagarnas populäraste evenemang. På motsvarande sätt samlade lokala evenemang såsom de dagar då truppförbanden hade öppet hus och våra musikkårers sommarturné deltagare i alla åldrar.

Vårt framgångrika jubileumsår vittnar å ena sidan om att säkerheten och försvaret intresserar medborgarna i hög grad. Å andra sidan vittnar evenemangens popularitet även om att finländarna värdesätter Försvarsmakten och det arbete som den gjorde i går och som den gör i dag. Vi ser fram emot att få fortsätta att arbeta för finländarna.

Jubileumsåret är dock ännu inte över. Vårt jubileumsår kulminerar i självständighetsdagen, då Försvarsmakten samlas till riksparad i S:t Michel. Ni är välkomna att i stora skaror fira Finlands självständighetsdag och Försvarsmaktens hundrade verksamhetsår i vår traditionella högkvartersstad.

Arbetet fortsätter. Vår verksamhet går snart in på sitt andra århundrade och som grund för vårt arbete består den finländska modellen som är uppbyggd för våra behov och förhållanden. Värnplikten, ett trovärdigt försvar som täcker hela landet och militär alliansfrihet är dess hörnstenar. Bakom allt detta står våra medborgares starka vilja att försvara sitt land. Förebyggande av militära hot och vid behov avvärjning av dem förutsätter av oss både spetsförmågor som bygger på modern teknologi och en bred reserv. Ett bilateralt och multilateralt försvarssamarbete stöder för sin del en utveckling av hemlandets försvar.

Bästa deltagare i den riksomfattande försvarskursen!

Försvarskurserna har redan i nästan sextio års tid varit en oskiljaktig del av det finländska samhället. Deras långa historia vittnar om hur viktig kurserna är och deras förmåga att tilltala aktörer från olika delar av vårt samhälle år efter år.

De teman som tas upp på kursen – säkerheten och beredskapen i vårt samhälle samt försvaret – är alltid aktuella och viktiga för oss alla.

Jag hoppas att kursen stärker er uppfattning om att säkerheten angår var och en och att vi genom att samarbeta och stöda varandra på bästa sätt kan påverka såväl vår egen säkerhet som säkerheten i vårt samhälle.

Jag önskar er en intressant försvarskurs.

Kommendören för försvarsmakten

General Jarmo Lindberg