Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

Finland genomför inspektion i Ukraina

Huvudstaben 4.2.2019 7.43
Pressmeddelande

Finland genomför i enlighet med OSSE:s Wiendokument 2011 för ökad tillit och säkerhet (LTL) en inspektion i Ukraina under tiden 4 - 8 februari 2019.

Till inspektionsgruppen hör två finländare, en estnisk och en dansk officer och den leds av major Antti-Ville Rusanen från Huvudstaben.

Området som beordrats inspektion är beläget i södra Ukraina, norr om Krimhalvön.

Målsättningen med inspektionen är att konstatera, att det på de områden som beordrats inspektion inte förekommer sådana militära aktiviteter som enligt Wiendokumentet bör ha rapporterats om på förhand. Inspektionsverksamheten är en del av den normala vapenövervakningsverksamheten. Motsvarande inspektioner genomförs i Finland några gånger per år och Finland genomför motsvarande inspektioner till andra medlemsländer.