Hoppa till innehåll

Större anslag till försvarsmakten stärker Finlands försvarsförmåga och försvarsmaktens beredskap

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 6.4.2022 12.54
Pressmeddelande

Försvarsmakten har byggt upp och utvecklat Finlands försvarskapacitet på lång sikt. Försvarsmaktens huvuduppgift är att försvara Finland militärt och Rysslands aggression i Ukraina har visat hur viktig den nationella försvarskapaciteten är.

Försvarsmaktens anslag höjs från och med 2023. Anslagen kommer bland annat att anslås till personal, repetitionsövningar och upphandling av försvarsmateriel samt till försvarsmaktens verksamhet och beredskap. Anslagen kommer att ökas med cirka 788 miljoner euro 2023 och med cirka 408–536 miljoner euro per år 2024–2026. Dessutom har regeringen beslutat att försvarsbudgeten ska ökas med cirka 700 miljoner euro i den andra tilläggsbudgeten för våren 2022. Innehållet i dessa ytterligare resursbehov kommer att preciseras under våren.

Den extra finansieringen kommer att göra det möjligt att förbättra Finlands försvarskapacitet och försvarsmaktens beredskap. Finland står för närvarande inte inför något omedelbart militärt hot, men försvarsmakten måste ha en tillräckligt snabb beredskap och förmåga att agera i en långsiktig och storskalig militär kris.

Vid en presskonferens onsdagen den 6 april 2022 betonade försvarsmaktens kommendör, general Timo Kivinen, behovet av att förbättra försvarsförmågan oberoende den säkerhetspolitiska debatten i Finland.
- Varje land måste vara förberett på säkerhetsmiljöns utmaningar. Dessa behov undanröjs inte genom ett fördjupat internationellt försvarssamarbete eller en eventuell ansökan om medlemskap i försvarsalliansen Nato.

Personal 
Enligt Statsrådets försvarsredogörelse ökas antalet anställda inom försvarsmakten gradvis med 500 manår från och med 2022. Tilläggen gäller alla personalarbetsgrupper.  Redan 2022 kommer antalet kontraktsoldater att ökas och tillfälliga civila kommer att anställas för åren 2022-2023.

Repetitionsövningar
Antalet reservister som utbildas i repetitionsövningar kommer att öka med cirka 50 procent från och med 2022. Antalet reservister som ska utbildas kommer att öka med cirka 9 000 till 10 000 reservister från de tidigare planerade 19 000 reservisterna.  Ökningen av det statliga stödet till nationella försvarsorganisationer med 3,2 miljoner euro kommer att ytterligare stödja Finlands försvarskapacitet och övergripande säkerhet.

Anskaffningar av försvarsmateriel
Upphandlingen av försvarsmateriel svarar mot kraven i den förändrade verksamhetsmiljön, säkerställer tillgången till kritiskt material och kompletterar långsiktiga underskott. Upphandlingarna kommer bland annat att inriktas på pansarvärns- och luftvärnsvapen, stridsflygplansutrustning, artilleriammunition, fältunderhållsmaterial samt sjö- och luftvärnsrobotar. Dessutom kommer förvärven att stärka underrättelsekapaciteten, cyberförsvaret och mörkerseendekapaciteten. Förvärvet och distributionen av nya drönarfunktioner kommer att påskyndas. Upphandlingen tar hänsyn till försvarsmaktens normala utveckling, som kommer att fortsätta parallellt med de ytterligare förvärv som nu görs.

Förutom materielanskaffning förbättras till exempel användbarheten av försvarsmaktens utrustning genom att ytterligare resurser anslås till underhåll och till exempel höjda reservdels- och utbytesutrustningslager.
 

´