Hoppa till innehåll

Rekryterna i julikontingenten återgår till den normala tjänstgörings- och permissionsrytmen

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 27.6.2022 14.30
Pressmeddelande
kuvituskuva jossa uusia alokkaita on varastolla vastaanottamassa varusteita

4.7.2022 inleder cirka 12 000 beväringar och kvinnor som gör frivillig militärtjänst sin tjänstgöring.

Inom Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet inleder cirka 12 000 beväringar och kvinnor som gör frivillig militärtjänst sin tjänstgöring måndag 4.7.2022. Största delen av dem inleder sin tjänstgöring inom Armén. Det största antalet rekryter tas emot av Björneborgs brigad i Säkylä och Niinisalo samt Karelska brigaden i Vekaranjärvi, som båda får strax över 2 000 rekryter.

Inom beväringsutbildningen återgår man till den normala tjänstgörings- och permissionsrytmen 

I och med julikontingenten återgår man till den normala tjänstgörings- och permissionsrytmen, om coronaläget i truppförbandet tillåter det. Detta betyder att alla vardagar som regel består av utbildning och veckosluten av permission.  Undantag i permissionsveckosluten utgör bl.a. beredskaps- och handräckningsturerna samt längre krigsövningar. Man upphör med den 4+2-permissionsrotation som använts under coronatiden (fyra veckor utbildning, två veckor ledighet från tjänst). Kohorteringen, det vill säga indelningen av beväringar i avdelningar som hålls åtskilda, fortsätter dock i enlighet med de lokala förhållandena. Ifall coronaläget skulle försämras kan man enligt beslut av truppförbandets kommendör åter ta i bruk de begränsningar som behövs. 

– Försvarsmakten är en organisation för undantagsförhållanden som snabbt och flexibelt kan anpassa sin verksamhet på det sätt som situationen förutsätter, konstaterar utbildningschefen vid Huvudstaben, överste Kari Pietiläinen

Kriget i Ukraina och ett eventuellt Natomedlemskap har ingen större inverkan på de värnpliktigas utbildning 

Ur militär synvinkel är situationen inom Finlands närområde lugn, och inget direkt hot riktats mot vårt land. Beväringarna tjänstgör inom Försvarsmakten för att få militär utbildning för försvarsuppgifter. I ljuset av det fortsätter beväringarnas och de frivilliga kvinnornas utbildning för dessa uppgifter på normalt sätt, och man planerar inte att ändra deras roll i någon avsevärd utsträckning. I utbildningsarrangemangen sker förstås hela tiden förändringar som ett led i den normala utvecklingen av verksamheten, och här beaktas naturligtvis de observationer som gjorts bland annat beträffande det anfallskrig som Ryssland inlett.  

Överste Pietiläinen konstaterar att grunderna för beväringsutbildningen och den frivilliga militärtjänsten för kvinnor inte förändras i och med ett eventuellt Natomedlemskap. 

– Tjänstgöringsarrangemangen i fråga om  och ställningen hos de beväringar som nu inleder sin tjänstgöring förblir desamma som under tidigare år oberoende av medlemsansökan eller ett eventuellt medlemskap.

´