Hyppää sisältöön

Heinäkuun alokkaat palaavat normaaliin palvelus- ja lomarytmiin

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 27.6.2022 14.30
Tiedote
kuvituskuva jossa uusia alokkaita on varastolla vastaanottamassa varusteita

Maanantaina 4. heinäkuuta 2022 palveluksensa aloittaa noin 12 000 varusmiestä ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavaa naista Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa.

Suurin osa heistä aloittaa palveluksensa Maavoimissa. Eninten alokkaita vastaanottavat Porin prikaati Säkylässä ja Niinisalossa sekä Karjalan prikaati Vekaranjärvellä, joissa molemmissa alokasvahvuus on hieman yli 2 000 alokasta.

Varusmieskoulutuksessa palataan normaaliin palvelus- ja lomarytmiin

Heinäkuun saapumiserällä palataan normaaliin palvelus- ja lomarytmiin, mikäli koronatilanne sen joukko-osastossa sallii. Tämä tarkoittaa sitä, että pääsääntöisesti kaikki arkipäivät ovat koulutusta ja viikonloput vapaata. Viikonloppuvapaisiin poikkeuksia tekevät mm. valmius- ja virka-apuvuorot sekä pidemmät sotaharjoitukset. Korona-ajalla käytössä olleesta 4+2-lomarotaatiosta (neljä viikkoa koulutusta, kaksi viikkoa VMP-vapaata) luovutaan. Kuitenkin kohortointia, eli varusmiesosastojen toisistaan erillään pitämistä jatketaan paikalliset olosuhteet huomioiden. Koronatilanteen mahdollisesti heiketessä voidaan tarvittaessa joukko-osaston komentajan päätöksellä palauttaa tarvittavat rajoitukset. 

– Puolustusvoimat on poikkeusolojen organisaatio, joka pystyy nopeasti ja joustavasti sopeuttamaan toimintaansa tilanteen edellyttämällä tavalla, toteaa Pääesikunnan koulutuspäällikkö, eversti Kari Pietiläinen.

Ukrainan-tilanteella ja mahdollisella Nato-jäsenyydellä ei suuria vaikutuksia asevelvollisten koulutukseen

Sotilaallisesta näkökulmasta tilanne Suomen lähialueilla on rauhallinen, eikä Suomeen kohdistu välitöntä uhkaa. Varusmiehet ovat Puolustusvoimissa saamassa sotilaskoulutusta maanpuolustustehtäviin. Tässä valossa varusmiesten ja vapaaehtoisten naisten koulutus näihin tehtäviin jatkuu nytkin tavalliseen tapaan, eikä heidän rooliaan suunnitella olennaisesti muutettavan. Koulutusjärjestelyihin toki tehdään jatkuvasti muutoksia osana normaalia toiminnan kehittämistä ja tässä huomioidaan luonnollisesti muun muassa tehdyt havainnot sodasta Ukrainassa.

Eversti Pietiläinen toteaa, että varusmieskoulutuksen ja naisten vapaaehtoisen asepalveluksen perusteet eivät muutu mahdollisen Nato-jäsenyyden myötä. 

– Nyt palveluksensa aloittavien varusmiesten palvelusjärjestelyt ja asema säilyvät edellisvuosien kaltaisena huolimatta jäsenyyshakemuksesta tai mahdollisesta jäsenyydestä.

´