Hoppa till innehåll

Ny chef för Militära underrättelsetjänsten

Huvudstaben
Utgivningsdatum 21.3.2018 12.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat officerare till nya poster från och med den 1 april 2018. Kommodor Juhani Karjomaa har beordrats till chef för Militära underrättelsetjänsten.

Kommodor Karjomaa tjänstgör för näravarande som äldre avdelningsstabsofficer vid Staben för Militära underrättelsetjänsten. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som biträdande militärrepresentant vid Finlands representation i Bryssel, äldre avdelningsstabsofficer vid Försvarsministeriet samt kommendör för Sveaborgs kustregemente vid Finska vikens marinkommando. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 1998 och han befordrades till kommodor år 2014.

Överstelöjtnant Arto Vaarala har beordrats till chef för Lapplands regionalbyrå vid Jägarbrigaden. Han tjänstgör för närvarande som avdelningschef vid Jägarbrigadens stab.

Överstelöjtnant Ville Valkeinen har beordrats till kommendör för Lapplands jägarbataljon vid Jägarbrigaden. Han tjänstgör för närvarande som avdelningsstabsofficer på Huvudstabens operativa avdelning.

Kommendör Jarkko Källi har beordrats till till kommendör för Porkala kustbataljon vid Kustbrigaden. Han tjänstgör för närvarande som chef för planeringssektorn på underhållsavdelningen vid Marinstaben.

´