Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Försvarsmakten utvidgar sin virtuella utbildning

Huvudstaben 15.2.2017 14.13
Pressmeddelande

Beväringarnas utbildning effektiveras med datorövningar. Målsättningen med virtualutbildningsmiljön är att effektiver grundenheternas utbildning. Den ger även mervärde till personalens utbildning för alla försvarsmaktens lagstadgade uppgifter. Systemet tas under år 2017 i bruk vid alla försvarsmaktens truppförband.

Som programvara i virtualutbildningsmiljön (VKY) har valts Virtual Battle Space 3. Övningarna på dator effektiverar utbildningens tidsanvändning, då man kan öva truppens taktiska grundfärdigheter först i virtualomgivningen varefter man tillämpar dem i terrängen. Man sparar också tid genom att man inte behöver förflytta sig från en plats till en annan och man kan göra betydligt flera upprepningar. Pengar sparas i de grundläggande övningarna, då man inte behöver använda fordon och smällpatroner.

Elevernas motivation är hög, den virtuella miljön är för många bekant från förut. Faktorer som inverkar negativt på inlärningsresultatet, såsom dåligt väder, uteblir och i den virtuella omgivningen kan man öva sådant som man normalt, på grund av tjänstgöringssäkerhetsaspekter, inte kan göra i terrängen.

Anskaffningen har i sin helhet genomförts åren 2016–2017. Större delen av klasserna har installerats före utgången av maj 2017. Systemet tas i sin helhet i bruk på 19 orter. I 16 av försvarsmaktens truppförband har sammanlagts byggts 29 klasser samt inom Gränsbevakningen tre klasser. I virtualutbildningen används sammanlagt 1 200 datorer. Anskaffningspriset är omkring 3 miljoner euro.