Hyppää sisältöön

Puolustusvoimat laajentaa virtuaalikoulutusta

Pääesikunta
Julkaisuajankohta 15.2.2017 14.13
Tiedote

Varusmiesten koulutusta tehostetaan tietokoneharjoittelulla. Virtuaalikoulutusympäristön tavoite on tehostaa perusyksiköiden koulutusta. Se antaa lisäarvoa myös henkilökunnan koulutukseen kaikkiin puolustusvoimien lakisääteisiin tehtäviin. Järjestelmä otetaan vuoden 2017 aikana käyttöön kaikissa puolustusvoimien joukko-osastoissa.

Virtuaalikoulutusympäristön (VKY) ohjelmistoksi on valittu Virtual Battle Space 3. Tietokoneavusteinen harjoittelu tehostaa koulutuksen ajankäyttöä, kun joukon taktiset perustaidot harjoitellaan ensin virtuaaliympäristössä ja sen jälkeen sovelletaan maastossa. Aikaa ei kulu siirtymiseen paikasta toiseen ja toistoja saadaan huomattavasti enemmän. Rahaa säästyy perusharjoituksissa, kun ei tarvitse käyttää ajoneuvoja ja paukkupatruunoita.

Koulutettavien motivaatio on korkea, virtuaaliympäristö on monelle entuudestaan tuttu. Oppimistuloksia heikentävät tekijät kuten sään vaikutus saadaan pois ja virtuaalikoulutusympäristössä voidaan harjoitella asioita, jota ei voida maastossa palvelusturvallisuuden varmistamiseksi harjoitella.

Hankinta on toteutettu kokonaisuudessaan vuosien 2016–2017 aikana. Suurin osa luokista on asennettu toukokuun loppuun 2017 mennessä. Kokonaisuudessaan järjestelmä tulee käyttöön 19 paikkakunnalla. Puolustusvoimiin 16 joukko-osastoon on rakennettu yhteensä 29 luokkaa sekä Rajavartiolaitokseen kolme luokkaa. Virtuaalikoulutukseen käytetään yhteensä 1 200 tietokonetta. Hankintahinta on noin 3 miljoonaa euroa.

´