Hoppa till innehåll

Hälsningsord av kommendören för försvarsmakten vid huvudfesten på nationella veterandagen i Finlandia-huset 27.4.2018

Huvudstaben
Utgivningsdatum 27.4.2018 14.30
Pressmeddelande

Ärade veteraner och lottor från våra krig, Herr Republikens president, ärade festdeltagare

Vi firar i år Försvarsmaktens 100-åriga existens med stor stolthet. Försvarsmakten har genom historien haft en viktig uppgift i tryggandet av Finlands självständighet och medborgarnas välfärd, såväl under fredstid som i krig. Det är lyckligtvis redan över 70 år sedan vapnen tystnade.

Trots den långa tiden av fred är det ytterst viktigt att vi kommer ihåg de svåraste tiderna av vårt fosterlands självständighet i dag och i morgon. Det är viktigt att lyssna till veterangenerationen som har upplevt dem och höra vilka tankar och känslor som veteranerna har kring erfarenheterna från kriget. De berättar om hur dyrt och med vilka stora ansträngningar som vår nuvarande välfärd har uppnåtts. Samtidigt påminner de oss efterkrigstida generationer om vad det innebär att inte ge upp och att bära ett gemensamt ansvar till det yttersta. Vår aktning för era uppoffringar och ert arbete är orubblig.

Även i dag upplever vårt folk att vårt fosterland i högsta grad är värt att försvara. Det framgår av vårt folks starka försvarsvilja, som vår allmänna värnplikt skapar en stabil grund för.

Den allmänna värnplikten har en central betydelse för Finlands militära försvar. Den har visat sig vara ett effektivt sätt att upprätthålla både den fredstida och den krigstida försvarsförmågan. Kärnan i de krigstida trupperna utgörs av yrkessoldater, men försvaret av Finland i undantagsförhållanden bygger på den reserv som produceras genom värnplikten. De värnpliktigas andel av våra krigstida trupper som består av 280 000 soldater är över 90 procent.

Vårt värnpliktssystem fungerar bra. Vi kan med hjälp av det producera och upprätthålla de krigstida trupper som behövs för försvaret av hela Finland. Den allmänna värnplikten har även en stark ställning bland finländarna. Fyra femtedelar av folket stöder det nuvarande försvarssystemet, som grundar sig på allmän värnplikt för män och som kompletteras av kvinnor som gjort frivillig militärtjänst.

Temat för den nationella veterandagen Yhdessä eteenpäin – Framåt tillsammans beskriver på ett träffande sätt den anda som har varit en drivkraft för vår nation och med vars hjälp vi har klarat oss genom de svåraste ögonblicken i vårt fosterlands historia och som å andra sidan gjort det möjligt att lotsa vårt samhälle mot dagens välfärd. Att göra saker och ting tillsammans och att bära ett gemensamt ansvar hör emellertid inte enbart till gårdagen. De är fortfarande framgångsfaktorer såväl när det gäller att utnyttja morgondagens möjligheter som att möta utmaningar.

Jag önskar er alla en trevlig och oförglömlig veterandag. Tack så mycket.

Kommendören för försvarsmakten

General Jarmo Lindberg

´