Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

Kampanjen Post till beväringen körde igång

Huvudstaben 4.5.2020 16.00
Pressmeddelande

Försvarsmakten och Posten (Posti) har inlett en gemensam kampanj #Postiavarusmiehelle. Kampanjens målsättning är att sporra nära och kära att komma ihåg tjänstgörande beväringar med ett kort eller ett brev. Det rådande coronaläget till trots, går posten till garnisonerna som normalt.

På grund av undantagsförhållandena är beväringarna tvungna att vara fast i tjänstgöringen längre tider än vanligt, och garnisonerna kan inte ta emot besökare. Att vara isär från sin familj och bekanta kan kännas tungt. Att få ett brev eller ett brev kan lysa upp tjänstgöringsvardagen.

Ett traditionellt kort eller brev kan förmedla en personlig och varm tanke. Riktiga brev och kort sparas också lättare och längre än elektroniska meddelanden.

Även beväringarna kan, om de så önskar, komma ihåg vänner och släktingar med brevpost. Soldathemmen och soldathemsbilen har kort och frimärken till försäljning.

När kampanjen framskrider uppmärksammar Posten beväringarna genom att skänka dem frimärken, så att de kan komma ihåg sina närmaste.

Som brev kan man också skicka paket som är under 3 cm tjocka, så länge innehållet inte går lätt sönder. Det lönar sig att använda sig av kuvert med stoppning eller bubbelplast. Brevet får vara högst 3 cm tjockt och vikten får inte överstiga 2 kg.

För att skicka brev till beväringen behövs följande uppgifter om mottagaren:

Beväringens namn
Truppförband
Truppenhet
Grundenhet
PB nummer
Postnummer och postanstalt

Kontaktuppgifter till truppförbanden återfinns på Försvarsmaktens webbplats. Tilläggsuppgifter om kampanjen på webbplatsen posttillbevaringen.

Posten öppnar den 13. maj en egen kampanjsida posti.fi/postiavarusmiehelle, där det finns praktiska direktiv gällande brev- och kortförsändelser.

#posttillbeväringen

#postiavarusmiehelle