Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Överste Haapala chef för Huvudstabens kansli

Försvarsmakten 29.6.2020 14.04 | Publicerad på svenska 29.6.2020 kl. 14.15
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat officerare till nya poster. Överste Tommi Haapala har beordrats till chef för Huvudstabens kansli från den 1.8.2020.

Överste Haapala tjänstgör för närvarande som biträdande militärrepresentant vid Finlands specialrepresentation vid Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) i Bryssel. Tidigare har han verkat bland annat som stabschef för Björneborgs brigad, sektorchef vid Arméstaben, kommendör för Finlands krishanteringsstyrka (SKJA) i Afghanistan samt som bataljonskommendör vid Björneborgs brigad. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år  2000 och han befordrades till överste år 2016.

Överste Juha Helle har beordrats till pionjärinspektör vid Arméstaben från 1.9.2020. Han tjänstgör för närvarande som chef för Kadettskolan vid Försvarshögskolan. Tidigare har han verkat bland annat avdelningsstabsofficer vid Natos högkvarter i Bryssel, sektorchef vid Systemcentret samt som stabschef och bataljonskommendör vid Pionjärregementet. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år  2001 och han befordrades till överste år 2018.

Överstelöjtnant Teemu Nurmela har beordrats till chef för Kadettskolan vid Försvarshögskolan från 1.9.2020. Han tjänstgör för närvarande som Finlands militärattaché i Paris.

Överstelöjtnant Jukka Kotilehto har beordrats till biträdande kommendör vid Jägarbrigaden från 1.8.2020. Han tjänstgör för närvarande som Finlands nationelle militärrepresentant vid Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), Nato-truppernas europeiska kommandocenter i Belgien.

Kommendör Olli-Pekka Lund har beordrats till stabschef för Kustbrigaden från 1.9.2020. Han tjänstgör för närvarande som operationschef vid staben för Kustbrigaden. 

Överstelöjtnant Petri Huovinen har beordrats till kommendör för Österbottens jägarbataljon vid Björneborgs brigad från 1.7.2020 lukien. Han tjänstgör för närvarande som avdelningsstabsofficer på Huvudstabens utbildningsavdelning.

Överstelöjtnant Jyrki Kellman har beordrats till kommendör för Kymmene pionjärbataljon vid Karelska brigaden från 1.7.2020. Han tjänstgör för närvarande som avdelningsstabsofficer vid Finlands krishanteringsstyrka (KFOR) i Kosovo.

Kommendör Antti Rainio har beordrats till representant för kommendören för Marinen vid Huvudstabens planeringsavdelning, sektorn för strategisk planering från 1.8.2020. Han tjänstgör för närvarande som utbildningschef på personalavdelningen vid Marinstaben.

Överstelöjtnant Juhana Nenonen har beordrats till ledningssystemchef vid Staben för Försvarsmaktens logistikcenter från 1.8.2020. Han tjänstgör för närvarande som biträdande avdelningschef på Systemcentrets Underrättelse-, övervaknings- och ledningssystemavdelning.

Överstelöjtnant Tero Palokangas har beordrats till operationschef för Försvarsmaktens ledningssystemcenter från 1.8.2020. Han tjänstgör för närvarande som biträdande militärrepresentant vid Finlands specialrepresentation i Nato och EU.

Överstelöjtnant Mikko Kuokka har beordrats till kommendör för Lapplands jägarbataljon vid Jägarbrigaden 1.8.2020. Han tjänstgör för närvarande som adjutant för chefen för EU:s militärstab.

Överstelöjtnant Paavo Sarala har beordrats till kommendör för Kajanalands artilleriregemente vid Kajanalands brigad från 1.8.2020. Han tjänstgör för närvarande som avdelningsstabsofficer på planeringsavdelningen vid Arméstaben.