Hyppää sisältöön

Eversti Haapala Pääesikunnan kanslian päälliköksi

Puolustusvoimat
29.6.2020 14.04
Tiedote

Puolustusvoimain komentaja on määrännyt upseereita uusiin tehtäviin. Eversti Tommi Haapala on määrätty kanslian päälliköksi Pääesikuntaan 1.8.2020 lukien.

Eversti Haapala palvelee tällä hetkellä apulaissotilasedustajana Suomen erityisedustossa Pohjois-Atlantin liitossa (NATO) Brysselissä. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Porin prikaatin esikuntapäällikkönä, sektorijohtajana Maavoimien esikunnassa, Suomen kriisinhallintajoukon (SKJA) komentajana Afganistanissa sekä pataljoonan komentajana Porin prikaatissa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2000 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2016.

Eversti Juha Helle on määrätty pioneeritarkastajaksi Maavoimien esikuntaan 1.9.2020 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä Maanpuolustuskorkeakoululla Kadettikoulun johtajana. Aiemmin hän on toiminut muun muassa osastoesiupseerina Naton päämajassa Brysselissä, Järjestelmäkeskuksen toimialapäällikkönä sekä Pioneerirykmentissä esikuntapäällikkönä ja pataljoonan komentajana. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2001 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2018.

Everstiluutnantti Teemu Nurmela on määrätty Kadettikoulun johtajaksi Maanpuolustuskorkeakouluun 1.9.2020 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä Suomen puolustusasiamiehenä Ranskassa.

Everstiluutnantti Jukka Kotilehto on määrätty apulaiskomentajaksi Jääkäriprikaatiin 1.8.2020 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä Suomen kansallisena sotilasedustajana Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), Nato-joukkojen Euroopan komentokeskuksessa Belgiassa.

Komentaja Olli-Pekka Lund on määrätty Rannikkoprikaatin esikuntapäälliköksi 1.9.2020 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä operaatiopäällikkönä Rannikkoprikaatin esikunnassa. 

Everstiluutnantti Petri Huovinen on määrätty Pohjanmaan jääkäripataljoonan komentajaksi Porin prikaatiin 1.7.2020 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan koulutusosastolla.

Everstiluutnantti Jyrki Kellman on määrätty Kymen pioneeripataljoonan komentajaksi Karjalan prikaatiin 1.7.2020 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Suomen kriisinhallintajoukossa (KFOR) Kosovossa.

Komentaja Antti Rainio on määrätty Merivoimien komentajan edustajaksi Pääesikunnan suunnitteluosaston strategisen suunnittelun sektorille 1.8.2020 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä koulutuspäällikkönä henkilöstöosastolla Merivoimien esikunnassa.

Everstiluutnantti Juhana Nenonen on määrätty johtamisjärjestelmäpäälliköksi Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntaan 1.8.2020 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä apulaisosastopäällikkönä Järjestelmäkeskuksen Tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmäosastolla.

Everstiluutnantti Tero Palokangas on määrätty operaatiopäälliköksi Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskukseen 1.8.2020 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä apulaissotilasedustajana Suomen erityisedustossa Natossa ja EU:ssa.

Everstiluutnantti Mikko Kuokka on määrätty Lapin jääkäripataljoonan komentajaksi Jääkäriprikaatiin 1.8.2020 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä EU:n sotilasesikunnan päällikön adjutanttina.

Everstiluutnantti Paavo Sarala on määrätty Kainuun tykistörykmentin komentajaksi Kainuun prikaatiin 1.8.2020 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina suunnitteluosastolla Maavoimien esikunnassa.