Hoppa till innehåll

Meddelande från generalerna Timo Kivinen och Micael Bydén

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 21.1.2022 16.43
Pressmeddelande

Försvarsmaktens kommendör general Timo Kivinen och Sveriges överbefälhavare general Micael Bydén genomförde 21. januari ett videokonferensmöte. Vid mötet avhandlades det aktuella säkerhetsläget och det bilaterala försvarssamarbetet.

Ett tätare bilateralt försvarssamarbete mellan Finland och Sverige har ägt rum de senaste åren. Försvarssamarbetet baseras på överenskommelserna i samförståndsavtalet (2018). Utbyte av information och lägesbild sker aktivt på alla nivåer. Försvarssamarbetets målsättningar är att stärka säkerheten i Östersjöregionen och försvaret av Finland och Sverige. Samarbetet omfattar alla situationer och det finns inte några på förhand angivna gränser för hur fördjupat det kan bli. 

Finland och Sverige fortsätter att fördjupa det bilaterala militära samarbetet