Hoppa till innehåll

Officerare på nya poster

Försvarsmakten
15.12.2020 12.25
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat officerare till nya poster från och med den 1 januari 2021. Överste Manu Tuominen har beordrats till kommendör för Kajanalands brigad.

Överste Tuominen har tjänstgjort som biträdande avdelningschef för planeringsavdelningen vid Huvudstaben sedan år 2017. Tidigare har han verkat bland annat som Finlands militärattaché i Stockholm, försvarsministerns militäre rådgivare på Försvarsministeriet, chef NORDEFCO samarbetsbyrån på Huvudstabens planeringsavdelning, kommendör för Finlands krishanteringsstyrka i Afghanistan, planeringsofficer vid EUBG i London samt bataljonskommendör vid Nylands brigad. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 1998 och han befordrades till överste år 2013.

Överste Timo Herranen har beordrats till operationschef vid Flygvapnet vid Flygstaben. Han tjänstgör för närvarande som kommendör för Karelens flygflottilj. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som avdelnigschef vid Flygstaben, divisionskommendör vid Luftkrigsskolan och Flygkrigsskolan. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 2007 och han befordrades till överste år 2016.

Överste Aki Puustinen har beordrats till kommendör för Karelens flygflottilj. Han tjänstgör för närvarande som Flygvapnets planeringschef vid Flygstaben. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben och international fellow, National War College, National Defence University i Förenta staterna samt divisionskommendör vid Luftkrigsskolan. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 2011 och han befordrades till överste år 2018.

Överste Tommi Heikkala har beordrats till chef för Flygoperationscentret vid Flygstaben. Han tjänstgör för närvarande som biträdande avdelningschef för Huvudstabens operativa avdelning. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som avdelningschef och biträdande avdelningschef vid Flygstaben. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 2011 och han befordrades till överste år 2017.
Kommodor Juha Kilpi har beordrats till kommendör för Nylands brigad. Han tjänstgör för närvarande som underhållschef för Marinen vid Marinstaben. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som avdelningsstabsofficer och specialuppdrag vid Huvudstaben samt som bataljonskommendör vid Finska vikens marinkommando. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 2002 och han befordrades till kommodor år 2018.

Kommodor Jyri Saanio har beordrats till planeringschef för Marinen vid Marinstaben. Han tjänstgör för närvarande som äldre avdelningsstabsofficer på Försvarsministeriet. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som chef för Centret för sjöstridsforskning vid Sjökrigsskolan, flottiljkommendör vid Kustflottan, sambandsofficer vid USCENTCOM i Förenta staterna, i specialuppdrag för planeringsgruppen för Försvarsmaktsreformen vid Huvudstaben samt sektorchef vid Marinstaben. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 2002 och han befordrades till kommodor år 2020.

Kommodor Juha Ravanti har beordrats till chef för Försvarsmaktens ledningssystemcenter. Han tjänstgör för närvarande som ledningssystemchef för Marinen vid Marinstaben. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som sektorchef vid Huvudstaben samt som biträdande avdelningschef vid Marinstaben. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 2004 och har studerat vid United States Naval War College åren 2014 - 2015. Han befordrades till kommodor år 2018.

Överstelöjtnant Saku Joukas har beordrats till planeringschef för Flygvapnet vid Flygstaben. Han tjänstgör för närvarande som biträdande avdelningschef vid Flygstaben.
Överstelöjtnant Tommi Pyöriä har beordrats till chef för Utbildningscentret vid Luftkrigsskolan. Han tjänstgör för närvarande som biträdande avdelningschef vid Flygstaben.

Överstelöjtnant Mika Sepling har beordrats till biträdande chef för Försvarshögskolans fortbildningsavdelning. Han tjänstgör för närvarande som chef för Logistikskolan vid Försvarsmaktens logistikcenter. 

Överstelöjtnant Aki Hotti har beordrats till stabschef för Markstridsskolan. Han tjänstgör för närvarande som byråchef vid Huvudstabens ledningssystemavdelning.

Överstelöjtnant Ville Hakala har beordrats till Flygvapnets personalchef vid Flygstaben. Han tjänstgör för närvarande som biträdande chef för Flygoperationscentret vid Flygstaben.

Överstelöjtnant Markku Puustinen har beordrats till stabschef för Staben för 1. Logistikregementet. Han tjänstgör för närvarande som chef för Norra Savolax regionalbyrå vid Kajanalands brigad.

Överstelöjtnant Mikko Mönkkönen har beordrats till chef för Norra Savolax regionalbyrå vid Kajanalands brigad. Han tjänstgör för närvarande som chef för Idrottsskolan vid Gardesjägarregementet.

Överstelöjtnant Riku Hartikainen har beordrats till chef för Idrottsskolan vid Gardesjägarregementet. Han tjänstgör för närvarande som avdelningsstabsofficer vid Huvudstabens planeringsavdelning.

Överstelöjtnant Antti Rajahalme har beordrats till kommendör för Satakunta pionjär- och signalbataljon vid Björneborgs brigad. Han tjänstgör för närvarande som sektorchef på planeringsavdelningen vid Marinstaben.

Överstelöjtnant Jukka Vuorisalmi har beordrats till chef för undervisningsgruppen vid Institutionen för krigskonst vid Försvarshögskolan. Han tjänstgör för närvarande i krishanteringsuppdrag.

Major Sami Piira har beordrats till kommendör för Karelens underhållsbataljon vid Karelska brigaden. Han tjänstgör för närvarande som avdelningsstabsofficer vid Huvudstabens logistikavdelning.