Hyppää sisältöön

Upseereita uusiin tehtäviin

Puolustusvoimat
15.12.2020 12.25
Tiedote

Puolustusvoimain komentaja on määrännyt upseereita uusiin tehtäviin 1. tammikuuta 2021 lukien. Eversti Manu Tuominen on määrätty Kainuun prikaatin komentajaksi.

Eversti Tuominen on palvellut apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnan suunnitteluosastolla vuodesta 2017. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Suomen puolustusasiamiehenä Tukholmassa, puolustusministerin sotilasneuvonantajana Puolustusministeriössä, NORDEFCO yhteistyötoimiston päällikkönä Pääesikunnan suunnitteluosastolla, Suomen kriisinhallintajoukon komentajana Afganistanissa, suunnittelu-upseerina EUBG Lontoossa sekä pataljoonakomentajana Uudenmaan prikaatissa. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1998 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2013.

Eversti Timo Herranen on määrätty Ilmavoimien operaatiopäälliköksi Ilmavoimien esikuntaan. Hän palvelee tällä hetkellä Karjalan lennoston komentajana. Aiemmin hän on palvellut muun muassa osastopäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa, laivueen komentajana Ilmasotakoulussa ja Lentosotakoulussa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2007 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2016.

Eversti Aki Puustinen on määrätty Karjalan lennoston komentajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä Ilmavoimien suunnittelupäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa. Aiemmin hän on palvellut muun muassa osastoesiupseerina Pääesikunnassa ja international fellow, National War College, National Defence University Yhdysvalloissa sekä laivueen komentajana Ilmasotakoululla. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2011 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2018.

Eversti Tommi Heikkala on määrätty Ilmaoperaatiokeskuksen päälliköksi Ilmavoimien esikuntaan. Hän palvelee tällä hetkellä apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnan operatiivisella osastolla. Aiemmin hän on palvellut muun muassa osastopäällikkönä ja apulaisosastopäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2011 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2017.

Kommodori Juha Kilpi on määrätty Uudenmaan prikaatin komentajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä Merivoimien huoltopäällikkönä huolto-osastolla Merivoimien esikunnassa. Aiemmin hän on palvellut muun muassa osastoesiupseerina ja erityistehtävissä Pääesikunnassa sekä pataljoonan komentajana Suomenlahden meripuolustusalueella. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2002 ja hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2018.

Kommodori Jyri Saanio on määrätty Merivoimien suunnittelupäälliköksi Merivoimien esikuntaan. Hän palvelee tällä hetkellä vanhempana osastoesiupseerina Puolustusministeriössä. Aiemmin hän on palvellut muun muassa Meritaistelukeskuksen johtajana Merisotakoulussa, laivueen komentajana Rannikkolaivastossa, yhteysupseerina USCENTCOM:issa Yhdysvalloissa, erityistehtävässä Puolustusvoimauudistuksen suunnitteluryhmässä Pääesikunnassa, sekä sektorijohtajana Merivoimien esikunnassa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2002 ja hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2020.

Kommodori Juha Ravanti on määrätty Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen johtajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä Merivoimien johtamisjärjestelmäpäällikkönä Merivoimien esikunnassa. Aiemmin hän on palvellut muun muassa sektorijohtajana Pääesikunnassa sekä apulaisosastopäällikkönä Merivoimien esikunnassa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2004 ja opiskellut United States Naval War Collegessa vuosina 2014-2015. Hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2018.

Everstiluutnantti Saku Joukas on määrätty Ilmavoimien suunnittelupäälliköksi Ilmavoimien esikuntaan. Hän palvelee tällä hetkellä apulaisosastopäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa.

Everstiluutnantti Tommi Pyöriä on määrätty Ilmasotakoulun koulutuskeskuksen johtajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä apulaisosastopäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa.

Everstiluutnantti Mika Sepling on määrätty Maanpuolustuskorkeakoulun jatkotutkinto-osaston apulaisjohtajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä Logistiikkakoulun johtajana Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnassa.

Everstiluutnantti Aki Hotti on määrätty Maasotakoulun esikuntapäälliköksi. Hän palvelee tällä hetkellä toimistopäällikkönä Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosastolla.

Everstiluutnantti Ville Hakala on määrätty Ilmavoimien henkilöstöpäälliköksi Ilmavoimien esikuntaan. Hän palvelee tällä hetkellä Ilmaoperaatiokeskuksen varapäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa.

Everstiluutnantti Markku Puustinen on määrätty esikuntapäälliköksi 1. Logistiikkarykmentin esikuntaan. Hän palvelee tällä hetkellä Pohjois-Savon aluetoimiston päällikkönä Kainuun prikaatissa.

Everstiluutnantti Mikko Mönkkönen on määrätty Pohjois-Savon aluetoimiston päälliköksi Kainuun prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä Urheilukoulun johtajana Kaartin jääkärirykmentissä.

Everstiluutnantti Riku Hartikainen on määrätty Urheilukoulun johtajaksi Kaartin jääkärirykmenttiin. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan suunnitteluosastolla.

Everstiluutnantti Antti Rajahalme on määrätty Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoonan komentajaksi Porin prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä sektorijohtajana suunnitteluosastolla Merivoimien esikunnassa.

Everstiluutnantti Jukka Vuorisalmi on määrätty opetusryhmän johtajaksi Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitokselle. Hän palvelee tällä hetkellä kriisinhallintatehtävissä.

Majuri Sami Piira on määrätty Karjalan huoltopataljoonan komentajaksi Karjalan prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan logistiikkaosastolla.