Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Nya coronavirusinfektioner i Försvarsmakten

Huvudstaben 6.10.2020 15.30 | Publicerad på svenska 6.10.2020 kl. 15.32
Pressmeddelande

Precis som i resten av samhället upptäcks nya fall av coronavirus inom försvarsmakten. Under den senaste dryga veckan från 30 september till 5 oktober, har sju fem har diagnostiserats med coronavirus. Under perioden uppdagades också några infektionsfall bland reservister som deltog i en repetitionsövning.

En reservist som deltog i övningen Ruska 20 i Tikkakoski, samt en reservist som deltog i en övning i Rovaniemi konstaterades ha coronasmitta. Reservisterna har hemförlovats från övningen den 2 och den 3 oktober samt från Rovaniemi den 1 oktober.

I Ruska 20-övningen har Försvarsmaktens riktlinjer följts om riskhantering, enligt vilka repetitionsövningen endast ska utföras vid perfekt hälsa. När reserviststyrkan upprättades utdelades ansiktsmasker till alla och alla med symtom som tyder på COVID-19 infektion hemförlovades. Dessutom var övningstrupperna indelade i mindre avdelningar än vanligt, dvs. högst 50 personer. Grundregler som god handhygien har betonats. Under övningen har de insjuknade hemförlovats och närkontakter som exponerats för infektionen har kartlagts.

I alla tre coronavirus fall relaterade till övningen hade exponeringen skett före övningen. Centret för militärmedicin utreder av smittkedjorna och de som utsatts har hänvisats till sjukvården i sina egna kommuner.

Försvarsmakten ser ständigt över grunderna för anordnandet av repetitionsövningar. Om det behövs, är man beredd att anpassa det sätt övningarna genomförs till det rådande läget, vissa större repetitionsövningar kan omvandlas till mindre, uppgiftsspecifika övningar, eller, om situationen så kräver, att avbryta övningarna helt och hållet.

De nya smittfallen bland beväringar har uppdagats vid Gardesjägarregementet (1), Karelens flygflottilj (1), Kajanalands brigad (2) och Nylands brigad (1). Inga nya infektioner bland personalen har upptäckts under denna period. Under granskningsperioden har inte uppdagats nya smittfall bland personalen.

Försvarsmakten kommer att fortsätta att bekämpa coronaviruset med vägledning av avlönad personal och åtgärder för att anpassa militärtjänsten. Alla fall av infektion kommer att undersökas och eventuella exponerade fall kommer att kartläggas.

Medierna till kännedom

För mer information om medicinska frågor, kontakta Jari Autti, chef för fältmedicinenheten vid Centret för militärmedicin, om det allmänna coronaläget vid försvarsmakten, informationschef Max Arhippainen vid Huvudstaben och angående fallen vid Luftkrigsskolan, biträdande chef, överstelöjtnant Kai Naumanen, tfn 0299 800 (växel).