Hoppa till innehåll

Muutoksia varusmiesten koulutus- ja lomajärjestelyihin

Pääesikunta
Julkaisuajankohta 26.3.2020 15.00
Tiedote

Koronavirusepidemian kehittymisen ja hallituksen asettamien lisärajoituksien johdosta myös Puolustusvoimat sopeuttaa edelleen toimintaansa. Varusmiespalveluksessa otetaan käyttöön 14 vuorokauden vaihtorytmi nykyisen 7 vuorokauden vaihtorytmin sijaan. Tällä koulutusrytmin muutoksella Puolustusvoimat pyrkii hidastamaan koronavirusepidemian leviämistä.

Muutos otetaan käyttöön 30.3.2020 mennessä. Uutta mallia ei oteta käyttöön kaikissa joukko-osastoissa koronaepidemian maakunnallisista eroista sekä valmiudellisista ja joukkojen erityispiirteistä johtuen. Jääkäriprikaatissa, Kainuun prikaatissa, Lapin lennostossa, Rannikkolaivastossa ja osassa Ilmasotakoulua toteutetaan edelleen 7 vuorokauden vaihtosykliä.

Koronavirustilanteen vuoksi varusmiespalveluksessa siirryttiin 13.3.2020 malliin, jossa varusmiehet on jaettu kolmeen ryhmään: A, B ja C. Kukin ryhmä on ollut vuorollaan viikon vapaalla ja kaksi viikkoa koulutuksessa. Järjestelyillä luotiin tasapaino Puolustusvoimien valmiusvaatimusten, varusmiesten koulutuksen ja heidän vapaidensa osalta.

Nyt käyttöönotettavassa mallissa varusmiehet ovat edelleen jaettu kolmeen erilliseen ryhmään. Kukin ryhmä on kerrallaan lomalla kaksi viikkoa, mitä seuraa neljä viikkoa palvelusta. Malli vähentää asevelvollisten liikkumista varuskuntien ja kotipaikkojen välillä.

Kahden viikon rotaatiomalli pienentää entisestään varusmiesten altistumisriskiä ja hidastaa tartuntojen leviämistä. Järjestelyiden suunnittelussa on otettu huomioon Puolustusvoimien lääkintähenkilöstön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arviot tilanteesta ja riskeistä. Tavoite on, että epidemia jaksottuu pidemmälle ajalle. Tämä mahdollistaa epidemian paremman hallittavuuden ja terveydenhuollon kuormituksen tasaamisen. Pitemmällä jaksotuksella voidaan myös paremmin rajoittaa tartuntojen leviämistä ABC-ryhmien välillä ja turvata terveydenhuollon resurssien riittävyys.

Puolustusvoimien koulutus- ja lomajärjestelyjen uudelleentarkastelulla turvataan myös Puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteuttamista sekä varusmieskoulutuksen jatkuvuutta. Riittävä vahvuus toimintakykyisiä joukkoja on edellytys sotilaallisen valmiuden ylläpitämiselle ja Puolustusvoimien normaaliolojen kriittisten tehtävien toteuttamiselle, kuten virka-avun antamiselle muille viranomaisille.

´