Hoppa till innehåll

Materiell hjälp till jordbävningsområdet i Turkiet

Försvarsmaktens logistikverk
Utgivningsdatum 28.2.2023 16.30 | Publicerad på svenska 1.3.2023 kl. 14.36
Pressmeddelande

Den 26–27 februari skickade Försvarsmakten materiell hjälp som lämpar sig för nödinkvartering till jordbävningsområdet i Turkiet. Biståndet är en del av Finlands hjälp till Turkiet som koordineras av inrikesministeriet. Försvarsmaktens logistikverk ansvarade för insamlingen av den materiella hjälpen och planeringen av transportarrangemangen.

Hjälppaketet bestående av cirka 6 400 filtar, 90 tält, 20 luftvärmepumpar och 19 aggregat från Försvarsmaktens lager på olika håll i Finland sammanställdes av Försvarsmaktens logistikverk. För de flygtransporter som levererade biståndet till Turkiet ansvarade Försvarsmaktens avtalspartner.

I Finland ansvarar inrikesministeriet för samordningen av biståndet till jordbävningsområdet i Turkiet. Den materiella hjälpen levereras via Europeiska unionens civilskyddsmekanism (Union Civil Protection Mechanism).

Partiet materiell hjälp som levererades till Turkiet den 26–27 februari är det andra i ordningen som innehåller materiel från Försvarsmakten. Den 11 februari levererade Försvarsmakten på begäran av inrikesministeriet ett parti inkvarteringsmateriel på 300 grupptält med kaminer till Turkiet.
 

´