Hoppa till innehåll

Lagreformen förbättrar prestationsförmågan hos Försvarsmaktens trupper under undantagsförhållanden

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 14.7.2022 11.18
Pressmeddelande
kuva jossa reserviläinen ampuu puolustusvoimien rynnäkkökiväärillä

Lagen om frivilligt försvar (556/2007) ändrades 8 juli 2022. I och med lagreformen kan Försvarsmaktens vapen och skjutförnödenheter användas i den utbildning som Försvarsutbildningsföreningen ordnar och som är anpassad enligt individens militära färdigheter.

Reformen gör det möjligt för Försvarsutbildningsföreningen (MPK) att mångsidigare använda Försvarsmaktens vapen i utbildningar som MPK ordnar. Detta utvecklar prestationsförmågan hos Försvarsmaktens styrkor vid undantagsförhållanden och fördjupar det operativa partnerskapet mellan Försvarsmakten och MPK. MPK kan som tidigare ordna skjutningar även utan Försvarsmaktens vapen. 

– Den uppdaterade lagstiftningen och den mångsidiga skytteutbildningen som den möjliggör erbjuder en aktiv reservist att utveckla sin skjutskicklighet med Försvarsmaktens vapen och skjutförnödenheter, konstaterar överste Jukka Nurmi från Huvudstabens utbildningsavdelning, inspektör för det frivilliga försvaret.

En säker vapenhantering är en viktig färdighet för reservisten. Också vid skjutningar är säkerheten det viktigaste. När Försvarsmaktens vapen används iakttas Försvarsmaktens normer och säkerhetsbestämmelser.

– MPK:s skjutningar leds av aktiva reservistutbildare som godkänts av Försvarsmakten och som ansvarar för säkerheten. När man skjuter med Försvarsmaktens vapen och skjutförnödenheter deltar dessutom alltid en övervakare som Försvarsmakten tillsatt.

Även MPK:s möjligheter att skicka deltagare till internationella utbildningar förbättras. 

– Detta erbjuder reservisterna bättre förutsättningar än tidigare att utveckla sin egen kompetens, antingen som kursdeltagare eller utbildare i en internationell verksamhetsmiljö. Man kommer att utveckla den frivilliga försvarsutbildningens kontakter inom den närmaste framtiden, särskilt med Estland och Sverige, så att reservisterna kan delta i utbildning och praktik i Estland och Sverige. I utbyte hoppas vi att vi ser estländska och svenska deltagare på MPK:s kurser i Finland och till exempel på lokalförsvarsövningar, berättar Nurmi. 

Reservutbildningen utvecklas

Reformen av det frivilliga försvaret är en central del av utvecklingen av reservutbildningen. 

– Utvecklingen av reservens utbildning säkerställer att utbildningen producerar tillräckligt med reservister som är kompetenta, funktionella och engagerade för den krigstida uppgiften, samt att viljan att försvara landet i stort stärks, sammanfattar överste Nurmi.

´