Hyppää sisältöön

Reservens utbildningssystem utvecklas

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 31.5.2022 14.09
Pressmeddelande

Försvarsmakten utvecklar utbildningen av reserven tillsammans med Försvarsutbildningsföreningen (MPK) och nationella försvarsorganisationer. Målet är att bygga upp reservens utbildning till en dynamisk helhet som ger fler möjligheter för reservister att utveckla sin egen kompetens och funktionsförmåga, med utnyttjande av både självmotiverad utbildning och reservens utbildningsutbud.

Utvecklingen av reservens utbildning säkerställer att utbildningen producerar tillräckligt med reservister som är kompetenta, funktionella och engagerade för den krigstida uppgiften, samt att viljan att försvara landet i stort stärks.

- En högklassig reservutbildning lägger grunden för att förbättra våra truppers prestationer, säger överste Kari Pietiläinen, utbildningschef vid Huvudstaben.

Utbildningen av reserven sker i form av repetitionsövningar och frivilliga övningar som ordnas av Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet, MPK:s utbildning för att betjäna Försvarsmaktens behov och reservisterna självständiga strävan att förkovra sig i sin militära förmåga.

- Partnerskapet mellan Försvarsmakten och MPK är nu operativt. I fortsättningen blir den frivilliga nationella försvarsutbildningen en ännu mer integrerad del av försvarsmaktens övningsverksamhet och utbildningen av de lokala styrkorna, säger överste Jukka Nurmi, inspektör för det frivilliga försvaret.

- MPK:s dynamiska och aktuella utbildning ska bibehålla och förbättra reservisternas kompetens och syfta till att stärka det lokala försvaret på alla områden. Samarbetet mellan Försvarsmakten, organisationer och myndigheter är centralt för detta", betonar Timo Mustaniemi, undervisningschef vid MPK.

Försvarsorganisationerna stödjer och skapar ett ramverk för reservisternas självmotiverade och styrda skytte- och funktionsförmåga i hela landet.

- Skytte är den viktigaste färdigheten hos en reservist, som bör övas regelbundet. Nationella försvarsorganisationer möjliggör mångsidigt, veckovis skytte i lokala föreningar över hela landet. Att upprätthålla fysisk funktion och terrängfärdigheter är också kärnan i verksamheten. Allt detta stöder att Försvarsmakten fortsätter att ha en fungerande reserv. Dessutom spelar de nationella försvarsorganisationerna en viktig roll för att stärka försvarsviljan och -medvetenheten, säger Minna Nenonen, verksamhetsledare för Reservistförbundet.

Värnplikten, en utbildad reserv, försvaret av hela landet och en hög försvarsvilja är grunden för Finlands försvar. Värnpliktssystemet producerar en stor och mångsidig reserv för att möjliggöra försvaret av hela landet. Värnplikten utvecklas ständigt och utvecklingen av reservutbildningen är en del av de åtgärder som riksdagens värnpliktskommitté rekommenderar. Grunderna för värnplikt kommer inte att förändras med ett eventuellt Natomedlemskap. Reservisternas deltagande i Försvarsmaktens verksamhet utanför Finlands gränser är frivilligt.

´