Hoppa till innehåll

Kontingent 2/24 inleder tjänstgöringen

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 5.7.2024 8.00
Pressmeddelande

På måndag 8. juli 2024 inleder de nya rekryterna sin tjänstgöring vid Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets truppförband. I kontingent 2/24 börjar cirka 12 000 nya rekryter, varav cirka 600 kvinnor, sin tjänstgöring.  

Av dem som nu inleder tjänstgöringen börjar omkring 10 000 vid Arméns truppförband. Cirka 1 600 värnpliktiga inleder sin militära karriär vid Marinen. De övriga fördelar sig på Gränsbevakningens och Flygvapnets truppförband. De flesta svenskspråkiga rekryter inleder tjänstgöringen vid Nylands brigad.


Det finns över 660 olika uppgifter inom militärtjänstgöringen, och varje rekryt kan hitta en uppgift som motsvarar hens kunnande och funktionsförmåga. Dessutom utvecklas viktiga civila färdigheter i tjänstgöringen, såsom färdigheter att fungera i grupp och som ledare.

 

Hög nationell försvarsvilja som grund för Finlands nationella försvar

 

Det finländska värnpliktssystemet respekteras internationellt. Under det senaste året har besökare från flera länder anlänt till Finland för att bekanta sig med det finländska värnpliktssystemet, och de finländska beväringarna har klarat sig utmärkt i internationella övningar. 


Ett välfungerande värnpliktssystem säkerställer Försvarsmaktens beredskap och verkställighetsförmåga i alla lägen. Utifrån slutenkäter finns en mycket hög försvarsvilja hos dem som avlagt värnplikten, och de värnpliktiga är nöjda med kvaliteten på utbildningen under tjänstgöringen.
 

´