Hoppa till innehåll

Kommodor Muurinen utnämnd till operationschef för Marinen

Försvarsmakten
19.10.2020 10.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat officerare till nya poster. Kommodor Janne Muurinen, planeringschef för Marinen, har beordrats till operationschef för Marinen vid Marinstaben från och med den 1 november 2020.

Kommendör Muurinen har varit planeringschef för Marinen vid Marinstaben sedan början av 2019. Tidigare har han tjänstgjort till exempel som chef för Huvudstabens kansli, stabschef för Kustflottan, representant för kommendören för marinen vid Huvudstaben, sektorchef vid Marinstaben, flottiljkommendör vid Finska vikens marinkommando och adjutant för republikens president. Han avlade examen för generalstabsofficerare 2000 och han befordrades till kommodor 2017.

Överstelöjtnant Jukka Mälkki har tilldelats tjänsten som specialforskare i Strategisk Analys på doktrinavdelningen vid Försvarsmaktens forskningsanstalt (chef för forskningsgruppen, teknikprojektion och krisresiliens) från och med den 1 november 2020. Han övergår till den nya tjänsten från tjänsten som chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen för Arméns forskningscenter vid Markstridsskolan.

Överstelöjtnant Marko Hirsimäki har utsetts till representant för kommendören för armén inom sektorn för strategisk planering vid Huvudstabens planeringsavdelning per den 1 december 2020. Han fungerar för närvarande som sektorchef på planeringsavdelningen vid Arméstaben.