Hoppa till innehåll

Kommendören för försvarsmakten till Kanada

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 7.8.2022 12.00
Pressmeddelande

Försvarsmaktens kommendör, general Timo Kivinen, deltar den 8 augusti i Kanada i ett möte med befälhavarna för de väpnade styrkorna i de länder som är verksamma i den arktiska regionen.

Värd för mötet är general Wayne Eyre, befälhavare för den kanadensiska försvarsmakten, och på mötet medverkar försvarschefer för de väpnade styrkorna i det arktiska områdets länder.

Syftet med mötet är att främja informationsutbyte och samarbete mellan de väpnade styrkorna i de länder som är verksamma i den arktiska regionen. Genom presentationer och diskussioner med experter kommer mötesdelegaterna att kunna dela med sig av sina åsikter om säkerhetsläget i den arktiska verksamhetsmiljön och diskutera möjligheterna till samarbete och framtidsutsikterna för den arktiska regionen.

Från försvarsmakten deltar också kommendörens för försvarsmakten adjutant, överstelöjtnant Antti Montonen på mötet.

´