Hoppa till innehåll

Kommendören för försvarsmakten till Belgien

Försvarsmakten
18.5.2021 12.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen medverkar den 19 maj i Europeiska unionens militärkommittémöte.

Vid sitt möte kommer militärkommittén att diskutera aktuella frågor som rör det europeiska försvaret. Militärkommitténs ordförande kommer också att väljas för nästa treårsperiod. EU:s högsta militära ledning har bjudits in till mötet.

Försvarscheferna för EU-länderna sammanträder normalt två gånger om året för ett möte i militärkommittén. Det senaste fysiska mötet på denna nivå ägde rum i november 2019.

Under sin resa kommer general Kivinen också att träffa Finlands EU- och Natoambassadörer. Generalmajor Mikko Heiskanen, som är en militärrepresentant för Europeiska unionen, och major Annukka Ylivaara, adjutant för kommendörens för försvarsmakten, kommer också att närvara vid sammankomsterna och mötena.