Hoppa till innehåll

Kommendören för försvarsmakten på arbetsbesök till USA

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 18.7.2022 14.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen besöker Förenta staterna 18 - 19 juli 2022.

Syftet med general Kivinens besök är att diskutera aktuella frågor med företrädare för den amerikanska försvarsförvaltningen. Överstelöjtnant Ville Halonen från Huvudstaben deltar i kommendörens resa.

Förenta staterna är en viktig och nära partner för Finland, med vilken försvarssamarbetet förbättrar Finlands försvarsförmåga. Utvecklingen av interoperabiliteten och kommunikationen mellan Finlands försvarsmakt och Förenta staterna är intensivt. Amerikanska armétrupper deltar i de arméövningar som för närvarande pågår i Finland i södra och norra Finland.

Områdena för försvarssamarbetet mellan Finland och Förenta staterna omfattar en omfattande försvarspolitisk dialog, intensifierat och fördjupat materiellt samarbete, bland annat militär försörjningsberedskap, informationsutbyte, förmågesamarbete, utbildnings- och övningsverksamhet, forskningssamarbete samt utveckling av beredskap och interoperabilitet. Ny teknik, och i synnerhet Förenta staternas kompetens, betonas i utvecklingen av den militära kapaciteten.