Hoppa till innehåll

Kommendören för försvarsmakten: Koronan betonade behovet av myndighetssamarbetet

Utgivningsdatum 14.9.2020 9.18
Pressmeddelande

I hanteringen av koronasituationen har försvarsmakten använt de metoder som vi skulle använda även i militära kriser. De har visat sig fungera även i detta läge, konstaterade kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen, i sitt tal vid vid öppnandet av den 234:e nationella försvarskursen den 14 juli 2020 i Helsingfors.

Med olika åtgärder har vi säkrat kontinuiteten i försvarsmaktens uppgifter - försvarsberedskap, kontroll och värnandet av den  territoriella integriteten, handräckning och deltagande i militär krishantering. 

Försvarsmakten gjorde nödvändiga ändringar i beväringarnas utbildnings- och permissionsarrangemang samt i upprätthållandet av repetitionsövningarna. Tack vare förändringarna har utbildningen fortsatts i enlighet med målen och reservens repetitionsövningar har återställts från och med den 1 augusti.

I linje med den övergripande säkerhetsmodellen har samarbetet mellan myndigheter varit nära under krisen. Försvarsmakten har lämnat bistånd till polisen, till exempel vid kontrollen av begränsningarna av rörligheten i Nyland, gränssäkerhetskontroller för gränsbevakningens räkning och tillstått sjöräddningskapacitet jämte personal och material för hälsovårdsmyndigheterna. 

Krisen har visat att myndigheternas gemensamma planerings- och genomförandekapacitet måste förbättras ytterligare, framför allt på statens centrala nivå. Kapaciteten att hantera kriser, där organisationernas lägesförståelse, beredningen av beslut och samordning av verksamheten genomförs på ett samordnat sätt, kan utvecklas med hjälp gemensamma övningar. Försvarsmakten är beredd att dela med sig av sina egna verksamhetsmetoder för krisledarskap, sammanfattade Kivinen.

Kommendörens för försvarsmakten tal i sin helhet 

234:e Riksomfattande försvarskursen på Youtube
 

´