Hoppa till innehåll

Kommendören för försvarsmakten deltar i EU:s militärkommittés möte i Spanien

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 17.10.2023 7.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen deltar i Europeiska unionens militärkommittés möte i Sevilla i Spanien den 17–18 oktober.

I mötet i Europeiska unionens militära kommitté deltar försvarscheferna för de väpnade styrkorna i EU:s medlemsstater. Vid mötet diskuteras aktuella frågor som gäller säkerhetsläget och försvaret.

Från Försvarsmakten deltar också generallöjtnant Kim Jäämeri, Finlands militära representant i Europeiska unionen och Nato, i mötet.

Europeiska unionens militära kommitté (European Union Military Committee, EUMC) förvaltar all EU:s militära verksamhet, särskilt planering och genomförande av militära insatser och operationer inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken samt utveckling av militär kapacitet. Kommittén utfärdar militära ståndpunkter till EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik och rekommendationer i militära frågor.

´