Hoppa till innehåll

General Lindberg: Verkställandet av försvarsredogörelsen kräver resurser

Huvudstaben
Utgivningsdatum 6.3.2017 8.30
Pressmeddelande

Statsrådets den 16 februari 2017 publicerade försvarsredogörelse ger klara politiska riktlinjer för utvecklandet av vårt försvar långt in på 2020-talet. Verkställandet av redogörelsens linjedragningar är långt beroende av huruvida de framlagda resursriktlinjerna förverkligas, påminner kommendören för försvarsmakten, general Jarmo Lindberg vid öppnandet av 221:a nationella försvarskursen den 6 mars.

Den militära verksamhetsmiljön i Finland och dess närområden har förändrats. För första gången har det framställts en särskild försvarsredogörelse, vilken möjliggör att man kan koncentrera sig på försvarsdetaljer, såväl i nuläget som när det gäller dess utveckling. Att värna om den egna försvarsförmåga är inte vapenskrammel utan vår plikt, samtidigt som det är en stabiliserande faktor för vår säkerhetsmiljö. Vårt budskap är klart: Finland upprätthåller en försvarsförmåga och beredskap anpassade till verksamhetsmiljön, konstaterar general Lindberg.

I redogörelsen har det identifierats ett behov att utveckla nytt, men också upprätthålla och ersätta gammalt. Det centrala i utvecklandet av försvaret är beredskapen, att ersätta förmågor som tas ur bruk samt underrättelse, cyberförsvar och fjärrverkan. Den framställda tilläggssatsningen på beredskapen försäkrar att vi ständigt är beredda att svara mot militära hot på det sätt som verksamhetsmiljön förutsätter.

I enlighet med den parlamentariska utredningsgruppens rekommendationer, försäkrar fortsättningen av tilläggsfinansieringen på 150 miljoner euro för materielanskaffningar från år 2021 framåt vilket också säkerställer utvecklingen av arméns och alla försvarsgrenars gemensamma förmågor. Finansieringen av strategiska anskaffningar är inte möjligt ur försvarsbudjeten på nuvarande nivå, vilket innebär att de bör finansieras med tilläggmedel, sammanfattar Lindberg.

Kommendörens för försvarsmakten tal i sin helhet (på finska)