Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Försvarsmakten

General Lindberg i pension som försvarsmaktens kommendör

Huvudstaben 21.1.2019 14.08
Pressmeddelande

General Jarmo Lindberg går i pension från Försvarsmakten i början av augusti. Lindberg har undertecknat ett karensavtal angående tjänsteperiodens avslutande.

Försvarsmaktens kommendör, general Jarmo Lindberg går i pension från försvarsmakten då hans tidsbundna avtal löper ut den 1 augusti. Att tjänsteperioden tar slut klarnade redan i slutet av senaste år. Lindberg är för närvarande den av EU-medlemsstaternas försvarsmaktskommendörer som tjänat längst. Bara Maltas kommendör har tjänat längre än Lindberg.

– Min tjänsts tidsbundenhet var känd redan då jag började i augusti 2014. Som soldat har jag verkat utgående från detta, kommenterar general Lindberg.

Lindberg har undertecknat ett karensavtal angående tjänsteperiodens avslutande med försvarsministeriet, vars karenstid är sex månader lång räknat från tjänstetidens slut. Under karenstiden kan Lindberg inte träda i en annan arbetsgivares tjänst eller idka närings-, yrkes- eller motsvarande verksamhet som hänger samman med hans tidigare arbetsuppgifter.

Lindberg är en av de första högre statliga tjänstemän som undertecknat ett  karensavtal. Karensavtalet följer finansministeriets instruktioner och riksdagens godkända längsta giltighetstid.

 

Link till karensavtalets modell (på finska)