Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

Paradmönstring på Keskuskenttä klockan 12

Försvarsmakten 28.5.2019 17.06
Pressmeddelande

Paradmönstringen börjar klockan 12 på Rovaniemi Keskuskenttä, dit paradtrupperna grupperar sig från och med klockan 11.15.

Paraatikatselmus järjestetään Rovaniemen Keskuskentällä. Kuva: puolustusvoimat

Paradmönstringen utförs av kommendören för flygvapnet generalmajor Pasi Jokinen och paradtrupperna kommenderas av stabschefen för flygvapnet brigadgeneral Jari Mikkonen. Fältandakten hålls av fältprost Kari Mannermaa. Som konferencier i paradmönstringen fungerar sergeant i reserven Minna Ruolanto.

För musiken står paradmusikkår och kör.

Du är välkommen att följa med paradmönstringen!

Gruppering för mönstring:

Puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraatikatselmuksen ryhmitys. Kuva: puolustusvoimat

1. Den tretungade statsflaggan
2. Jägarfanan
3. Kör (på läktaren)
4. Paradmusikkår
5. Veteranernas fanborg
6. Luftstridsskolan
7. Jägarbrigaden
8. Kustbrigaden
9. Lapplands flygflottilj
10. Försvarshögskolan
11. Karelens flygflottilj
12. Kajanalands brigad
13. Uttis jägarregemente
14. Gränsbevakningsväsendet/ Lapplands gränsbevakningssektion
15. Landskapskompaniet
16. Fredsbevararförbundet
17. Soldathemsförbundet
18. Försvarsutbildningsföreningen
19. Kvinnornas Beredskapsförbund
20. Försvarsförbundet för kvinnor
21. Försvarsorganisationernas fanborg

A = kommendören för flygvapnet
B = kommendören för paradtrupperna
C = fältprost