Hoppa till innehåll

JEF-ländernas försvarschefer träffar i Helsingfors

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 12.4.2023 10.00 | Publicerad på svenska 12.4.2023 kl. 10.47
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen är värd för Joint Expeditionary Force (JEF) förvarschefernas halvårsmöte.

JEF är en multilateral ram som har sitt ursprung i Natos Wales-konferens för regionalt försvarssamarbete 2014. JEF består av tio deltagande nationer: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Sverige och Storbritannien- som Finland gick med i sommaren 2017 samtidigt som Sverige. Island gick med i april 2021. Syftet med JEF-ländernas samarbete är att utveckla de deltagande ländernas militära förmåga, att förebygga olika kriser och att vid behov verka tillsammans i krissituationer.

´